Projectes

L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT APORTA 6.499,00 € A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA CUINA ESCOLAR EN LA COMUNITAT DE TRINITARIAS, MUNICIPI D’IXCAN (GUATEMALA)Cuina Trinitaria 1Des del passat 15 de desembre, la comunitat educativa de Trinitarias compta amb les instal·lacions d'una nova cuina escolar. Això ha estat possible gràcies al projecte presentat per Escoles Solidàries a l'Ajuntament d'Ontinyent, dins de les ajudes als projectes de cooperació finançats per aquest ajuntament en l'exercici de 2016. Entre uns altres, el Ple de l'Ajuntament va destinar 6.499,00 € a aquest projecte ; sent el cost total d'11.204,64 €. La diferència ha estat assumida per la municipalitat de Trinitarias (Guatelama), l'Associació Nord-occidental d'Educadors (Ixcan- Guatemala) i Escoles Solidàries.

Canvi del sostre de l’Escola Oficial Rural Mixta aldeaNuevaJerusalém”, Ixcán,Quic.

 

Organització social de contrapart:
AEN (Associació d'Educadors Nord-occidentals.

Període d'execució:
Deu setmanes (a partir de la comunicació del finançament)

Pressupost: 7.334,96 € (Adequat a la paritat euro-quetzal actual)

Justificació: 

L'escola existent va ser construïda en 1986. Com a conseqüència de les pluges i del grau d'humitat existent, la fusta i el sostre ( de làmina de zinc) no estan en bones condicions, el que fa que hi haja goteres (la làmina es podreix) i les tempestes existents en la zona en època de pluges puguen fer que s'embole el sostre. 

Beneficiaris:

Aquest projecte beneficiarà a 60 alumnes d'infantil i primària que formen part de la comunitat integrada per 46 famílies amb un total de 276 persones, de les que 150 són dones i 126 homens. Hi ha un 50% d'orige Kaqchiquel, un 10 % d'orige Quiché i el 40 % ladino.

Descripció:

El projecte s'executarà en la comunitat de “Nueva Jerusalem”, aquesta es troba a set quilòmetres de la capçalera municipal de Ixcán, departament de Quiché.  Va ser fundada l'any d'1,981 en ple conflicte armat intern.
El projecte consisteix en el canvi total del sostre de l'escola, la qual cosa requereix de: llevar tota la làmina de zinc, la fusta de les costaneres, la fusta de les tisores i les taules que protegeixen les puntes de les tisores i les costaneres. Per a aquest tipus de treball es necessitarà de mà d'obra qualificada. La mà d'obra no qualificada serà una aportació comunitària i estarà subjecte al que diga la persona que dirigeix el projecte.
La làmina que s'instal·larà en l'escola és del tipus làmina teula per ser de gruixut calibre i perquè a més és la més duradera. Raó per la qual el seu cost és elevat, per la seua perdurabilitat i duresa.
Es té planificat fer l'estructura del cassetó amb costaneres de metall galvanitzat, açò es fa amb la finalitat de que l'estructura dure molt més temps, a més amb açò protegeix una bona part de bosc, ja que actualment la desforestació és un tema que s'ha de tractar de bona manera.
Els capots són del tipus teula, material de metall zinc, millors que els altres capots de làmina galvanitzada de calibre 0.28mm.
L'escola que es va a canviar el sostre té una longitud de 28 metres de llarg per 9 metres d'ample.

Ací figuraran els compromisos d’aportacions econòmiques que els particulars o comunitats educatives indiquen.

                                 

IES Doctor Faustí Barberà d'Alaqüàs                   390,87 €

Famílies CEIP Baladre de Picanya                            85,00 €

Ajuntament de Picanya                                      5.890,25 €

Comunitat de Nueva Jerusalem i AEN                  968,84 €

5.890,25

 

ESTUDIAR SECUNDÀRIA A IXCAN, GUATEMALA

Ho podem fer possible!

El Programa Beques Solidaries és un projecte destinat a becar als millors alumnes del Programa d’Escoles Solidàries a Ixcan, (Guatemala), fent possible que l'alumnat d'aquestes escales rurals estudien secundaria.

El cost perquè un alumne puga estudiar Educació Secundaria és de 250 euros anuals, amb els quals es paguen les despeses de matrícula , mensualitats, materials escolars, desplaçaments, hostatge etc. .. doncs allà , la Secundaria , no és gratuïta i l'alumnat rural ha de caminar llargues distancies per accedir als instituts.

Podeu contribuir fent la donació (desgravable en la declaració de la Renda) que considereu, sols amb la condició de mantenir-la , al menys, durant 5 anys per tal de garantir que l'alumnat becat aplegue a titular-se. Amb aportacions com la vostra, farem possible que més alumnes de Ixcàn, Guatemala puguen estudiar Educació Secundaria, amb tot el que açó significa.

Cuinant amb alegria i seguretat, cuina escolar en la comunitat de Mayaland, Ixcán, Quiché.


Organització social contrapart:Cuina Mayaland1
AEN (Associació d'Educadors Nord-occidentals.

Període d'execució:
Set mesos (a partir de la comunicació del finançament)

Pressupost: 10.617,55€

Justificació:

L'any d'1, 998, es va finalitzar la construcció de l'edifici escolar que consta de 10 aules, fins avui no hi ha hagut ampliació d'aules i la població va en creixement. Ens troben amb una una cuina escolar inadequada per a la preparació de la refacción dels xiquets i les xiquetes que assisteixen diàriament a classes.Cuina Mayaland2
Una de les dificultats que s'enfronten és la manca una bona instal·lació per a la preparació dels aliments. Únicament es compta amb una cuina informal feta de fusta, es cuina sobre el sòl, quan plou entra aigua i queda en males condicions. Açò ens indica que no compleix amb les característiques higièniques dins de rang de salubritat i és preocupant perquè afecta la salut dels i de les estudiants, així mateix afecta als pares de família en la preparació de la refacción i corren risc de patir accidents. Pel mateix es considera important la construcció d'un edifici que emplene les característiques concordes a la higiene.
Amb l'execució del projecte, es podrà millorar les condicions de les persones. Una de les causes de la pobresa és la falta d'oportunitats, però la pobresa no solament implica a tenir oportunitats si no a millorar les condicions de vida de les persones. La desnutrició, les malalties infantils són un element clau que determinen les condicions de vida. Eradicar la desnutrició dels xiquets i xiquetes és millorar les condicions de vida, però disminuir les malalties intestinals és un treball que s'ha de començar a realitzar en l'escola. La preparació dels aliments de forma higiènica i adequada permetran millorar les condicions i la salut dels xiquets, açò implica ocupar els recursos econòmics per a altres necessitats.
Per a l'execució del projecte, és important la participació de dones i homes. Amb açò es milloren les condicions de treball de les mares i dels pares de família en la preparació de la refacción escolar, es disminuiria el consum de llenya, es produiria menys fum per tant no es deterioraria el medi ambient i hi hauria menys contaminació.

Beneficiaris:

En la comunitat conviuen vuit comunitats lingüístiques pertanyent a la cultura maya, entre elles podem esmentar les següents: Mam en la seua majoria, seguit del Q’anjob’al, Akateko, Popti`, el Chuj, Q`eqchi`, K`iche y Kakchikel. La seua població ascendeix a 1,915 habitants, dels quals 976 són homes i 939 són dones.
En edat escolar existeixen: 48 estudiants del Nivell Preprimari dels quals 20 són xiquets i 28 xiquetes, 335 estudiants del Nivell Primari, 174 són xiquets i 161 xiquetes i 145 estudiants en el cicle bàsic, 83 homes i 62 dones, les dades mostren un clar avanç sobre equitat de gènere en el procés educatiu.

Descripció:
La Cuina Escolar, projecte que es construirà en el predio de l'Escola Oficial Rural Mixta de la comunitat, degudament circulada i accessible.
En la seua forma es pretén que siga de 10 metres de llarg per 6 metres d'ample, amb una altura de tres metres fins a finalitzar la paret i de 4,5 metres d'alt fins al sostre acabat, l'estructura estarà conformada de ferro i block, amb sostre de làmina, estarà dividida de la següent manera: dues cambres de 4X4 metres (16m²) les que es defineixen com a cellers per a guardar els utensilis de cuina i una cambra de 6X6 metres (36m²) que serà l'àrea de treball, on es trobaran situades les estufes i les taules per a la ubicació de les olles. Ell mateix comptarà amb tres finestres de metall, dues portes de metall internes que donen als cellers, així mateix amb una porta gran feta de persiana.
Quant a la il·luminació comptarà amb una instal·lació elèctrica, quatre focus, inclosos interrutors i presa corrents.

S'ha finançat:

Ajuntament d'Ontinyent: 6.163 €

Ajuntament d'Alaquàs: 940 €

Escoles Solidàries:  517,60 €

Aportació AEN i comunitat de Mayaland: 2.996,95 €

Traductor

esareubgcazh-CNzh-TWenfrgldeelhuitplptroru
Go to top