Decàleg Escoles Solidàries

Decàleg d'Escoles Solidàries

La nostra és una escola solidària perquè…

 1. Educa en els valors de la llibertat, l’autonomia, la capacitat crítica i creadora, la responsabilitat, el treball… i en definitiva per la humanització de les persones i les societats.
 2. Busca construir la Pau i treballa per la Justícia i la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg i el respecte.
 3. En ella es treballa en equip i s’implica tota la comunitat, compartint les experiències, els triomfs i els problemes, i buscant sempre com millorar les relacions amb l’entorn, tant pròxim com remot.
 4. Coneix la realitat social que la envolta i es compromet amb la seua transformació política i econòmica per tal d’anar cap a un món més just en el que els drets de les persones i dels pobles siguen reals per a tots.
 5. Accepta la diferencia com a una riquesa i promou per tant el respecte, la integració i la igualtat d’oportunitats a tots els nivells
 6. Respecta l’entorn i el valora com un bé comú que deu compartir-se, per això tots en ella fan un ús responsable dels recursos materials que tenen al seu abast donant una resposta ecològica i sostenible a la societat de consum.
 7. És conscient de la problemàtica de l’empobriment i les seues conseqüències, i per això promou i participa al seu nivell en programes i activitats de Solidaritat concrets, aprenent des de l’experiència a compartir el que és, el que fa i el que té.
 8. Respecta i valora la riquesa de la varietat de cultures que conformen el nostre món i es compromet per la erradicació de qualsevol tipus de discriminació, opressió o violència.
 9. En ella tots es senten acollits i atesos segons les seues característiques i necessitats, tot prioritzant les més fonamentals pel desenvolupament integral de les persones i les societats.
 10. Treballa en definitiva la Solidaritat com a eix fonamental en tota la seua tasca i criteri determinant en les seues decisions.

Decàleg d'Escoles Solidàries per als més menuts

La nostra és una escola solidària perquè…

 1. Ens educa en la llibertat de dir el que pensem i el que sentim, ens educa perquè sigam responsables i fem les tasques segons les nostres possibilitats.
 2. Busca la pau ensenyant-nos a escoltar els altres i parlar per poder resoldre els conflictes que sorgeixen entre nosaltres .
 3. En ella compartim experiències: ens trobem tots els alumnes del centre en diferents celebracions, s’ajuntem amb companys d’altres col·legis, les famílies vénen a l’escola per ensenyar-nos allò que saben i per aprendre elles també…
 4. Coneix què passa dins i fora de l’escola i fa tot el possible perquè tingam el que necessitem tant els que som d’ací com els que vénen d’altres països.
 5. En ella convivim persones molt diferents tant per allò que sabem i podem fer com per la manera de pensar i així i tot se’ns ensenya a compartir i a respectar-nos .
 6. Respecta la natura i així dia a dia ens educa a reciclar, a reduir i a reutilitzar els productes que consumim i es per això que ens ensenya a utilitzar saquet de tela per a l’esmorzar, ens ensenya a respectar els materials, ens ensenya a utilitzar l’ aigua amb mesura…
 7. Participa en programes de solidaritat amb països més pobres que nosaltres motivant-nos per a que compartim joguets, diners, aliments,…
 8. Està oberta a que forme part d’ella qualsevol persona que vulga aprendre, que vulga compartir, que vulga la pau.
 9. En ella cadascú de nosaltres disposa del que necessita per a crèixer com a persona ja siga carinyo i comprensió, ja siga materials , ja siga mestres per educar-nos .

10 . La solidaritat està present en els jocs, en el treball, en les converses, en les reunions, en el dia a dia de la nostra escola.

 
 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La función de sonido está limitada a 200 caracteres