Projectes

 L’Ajuntament d’Ontinyent en 2017, dóna suport al projecte “Fomentant l’Educació Inclusiva a Ixcan”, desenvolupat per Escoles Solidàries i AEN , al municipi d’Ixcan (Guatemala)PEI sords1

Dins dels projectes de cooperació internacional per al 2017, l’Ajuntament d’Ontinyent ha donat suport al projecte presentat per Escoles Solidàries “Fomentant l’Educació Inclusiva a Ixcan” , que ve desenvolupant des de fa quatre anys al municipi d’Ixcan ( Guatemala). El projecte, en 2017, ha suposat un cost de 17.110,31 €, dels quals 7.126,64 han estat assumits per l’Ajuntament d’Ontinyent; la resta ha estat cofinançat per l’Ajuntament de Bocairent amb 1.500 € i per recursos propis d'Escoles Solidàries. L’objectiu general ha estat: “Promoure a Ixcan  des del sistema educatiu i amb la participació d'autoritats, docents, famílies i la comunitat en general, l'atenció a l'alumnat amb capacitats diferents, perquè aconseguiren el seu millor desenvolupament i la seva integració plena en la societat, valorant així els seus drets com a éssers humans”

PEI vista1Per a la consecució d’aquest objectiu es van plantejar els següents objectius estratègics:

  1. a) S’ha treballat en la formació de les famílies afectades, reforçant la seva autoestima, capacitant-les en els processos d'atenció a les seves filles i fills i enfortint la seva xarxa d'auto-organització en defensa dels seus drets i donant-los el suport emocional necessari
  2. b) S’ha continuat amb el diagnòstic més precís als/les xiquets/tes ja identificades amb necessitats educatives especials per donar-los suport econòmic, en tant que siga, possible, en els tractaments que precisen les seves filles i fills i dotar-los de recursos per iniciar microprojectes  productius que ajuden a generar ingressos a la família.
  3. c) S’ha impulsat, entre les famílies, docents, autoritats educatives, sanitàries i municipals, i a nivell social en general, el reconeixement efectiu del dret i els beneficis que reporta l'atenció en els àmbits regulars a tots els xiquets i xiquets joves, amb la consideració de les seves diferències físiques, psíquiques, socials, intel·lectuals i ètniques.
  4. d) S’ha continuat prestant assistència a la formació en educació inclusiva al professorat en servei actiu, complementada amb el respectiu assessorament per millorar l'ensenyament-aprenentatge dels xiquets i xiquetes amb NEE
  5. e) S’ha treballat en ampliar la coordinació i millorar la capacitat de gestió de la Asociación de Educadores Noroccidentales-AEN,a nivell local i nacional, amb entitats afins, de cara a treballar l'educació inclusiva a Ixcan.

 

El diari Levante, en la seua secció de Solidaris  informa de l'acte de Caixa Popular pel queè el Grup de cooperació de treballadors de Caixa Popular financia un projecte d'Escoles Solidàries.

26.03.2018 | 04:15


 
Caixa Popular dóna el seu «Dia de Salari»

El grup de cooperació de treballador de caixa popular, gràcies a la campanya «Un dia de Salari», ha possibilitat el finançament de sis projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. Les entitats seleccionades han estat: l´ ONG CIPRÉS, ACOEC, la Fundación Vicente Ferrer, ECOSOL ONGD, Sebrant Camins i Escoles Solidàries. Totes elles han presentat projectes que contribuiran a millorar la vida de les persones, en concert es desenvoluparan en Nicaragua, Guatemala, Índia, Kènia i València. El lliurament formal de les ajudes es va realitzar a través d'una Tribuna Cooperativa en el Teatre El Micalet.

Anar a la notícia

caixapopular

L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT APORTA 6.499,00 € A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA CUINA ESCOLAR EN LA COMUNITAT DE TRINITARIAS, MUNICIPI D’IXCAN (GUATEMALA)Cuina Trinitaria 1Des del passat 15 de desembre, la comunitat educativa de Trinitarias compta amb les instal·lacions d'una nova cuina escolar. Això ha estat possible gràcies al projecte presentat per Escoles Solidàries a l'Ajuntament d'Ontinyent, dins de les ajudes als projectes de cooperació finançats per aquest ajuntament en l'exercici de 2016. Entre uns altres, el Ple de l'Ajuntament va destinar 6.499,00 € a aquest projecte ; sent el cost total d'11.204,64 €. La diferència ha estat assumida per la municipalitat de Trinitarias (Guatelama), l'Associació Nord-occidental d'Educadors (Ixcan- Guatemala) i Escoles Solidàries.

L’Ajuntament d’Ontinyent en 2017, dóna suport al projecte “Fomentant l’Educació Inclusiva a Ixcan”, desenvolupat  per Escoles Solidàries i AEN , al municipi d’Ixcan (Guatemala)

Dins dels projectes de cooperació internacional per al 2017,  l’Ajuntament d’Ontinyent ha donat suport al projecte presentat per Escoles Solidàries “Fomentant l’Educació Inclusiva a Ixcan” , que ve desenvolupant des de fa quatre anys al municipi d’Ixcan ( Guatemala). El projecte, en 2017, ha suposat un cost de 17.110,31 €, dels quals 7.126,64 han estat assumits per l’Ajuntament d’Ontinyent; la resta ha estat cofinançat per l’Ajuntament de Bocairent amb 1.500 € i per recursos propis d'Escoles Solidàries. L’objectiu general ha estat: “Promoure a Ixcan  des del sistema educatiu i amb la participació d'autoritats, docents, famílies i la comunitat en general, l'atenció a  l'alumnat amb capacitats diferents, perquè aconseguiren el seu millor desenvolupament i la seva integració plena en la societat, valorant així els seus drets com a éssers humans”audicio

Per a la consecució d’aquest objectiu es van plantejar els següents objectius estratègics:

a) S’ha treballat en la formació de les famílies afectades, reforçant la seva autoestima, capacitant-les en els processos d'atenció a les seves filles i fills i enfortint la seva xarxa d'auto-organització en defensa dels seus drets i donant-los el suport emocional necessari

b) S’ha continuat amb el diagnòstic més precís als/les xiquets/tes ja identificades amb necessitats educatives especials per donar-los suport econòmic, en tant que siga, possible, en els tractaments que precisen les seves filles i fills i dotar-los de recursos per iniciar microprojectes  productius que ajuden a generar ingressos a la família

c) S’ha impulsar, entre les famílies, docents, autoritats educatives, sanitàries i municipals, i a nivell social en general, el reconeixement efectiu del dret i els beneficis que reporta l'atenció en els àmbits regulars a tots els xiquets i xiquets  joves, amb la consideració de les seves diferències físiques, psíquiques, socials, intel·lectuals i ètniques.

d) S’ha continuar prestant assistència a la formació en educació inclusiva al professorat en servei, complementada amb el respectiu assessorament per millorar l'ensenyament-aprenentatge dels xiquets i xiquetes amb NEE

e) S’ha treballat en ampliar la coordinació i millorar la capacitat de gestió de la Asociación de Educadores Noroccidentales-AEN ,a nivell local i nacional, amb entitats afins, de cara a treballar l'educació inclusiva a Ixcan.

Canvi del sostre de l’Escola Oficial Rural Mixta aldeaNuevaJerusalém”, Ixcán,Quic.

 

Organització social de contrapart:
AEN (Associació d'Educadors Nord-occidentals.

Període d'execució:
Deu setmanes (a partir de la comunicació del finançament)

Pressupost: 7.334,96 € (Adequat a la paritat euro-quetzal actual)

Justificació: 

L'escola existent va ser construïda en 1986. Com a conseqüència de les pluges i del grau d'humitat existent, la fusta i el sostre ( de làmina de zinc) no estan en bones condicions, el que fa que hi haja goteres (la làmina es podreix) i les tempestes existents en la zona en època de pluges puguen fer que s'embole el sostre. 

Beneficiaris:

Aquest projecte beneficiarà a 60 alumnes d'infantil i primària que formen part de la comunitat integrada per 46 famílies amb un total de 276 persones, de les que 150 són dones i 126 homens. Hi ha un 50% d'orige Kaqchiquel, un 10 % d'orige Quiché i el 40 % ladino.

Descripció:

El projecte s'executarà en la comunitat de “Nueva Jerusalem”, aquesta es troba a set quilòmetres de la capçalera municipal de Ixcán, departament de Quiché.  Va ser fundada l'any d'1,981 en ple conflicte armat intern.
El projecte consisteix en el canvi total del sostre de l'escola, la qual cosa requereix de: llevar tota la làmina de zinc, la fusta de les costaneres, la fusta de les tisores i les taules que protegeixen les puntes de les tisores i les costaneres. Per a aquest tipus de treball es necessitarà de mà d'obra qualificada. La mà d'obra no qualificada serà una aportació comunitària i estarà subjecte al que diga la persona que dirigeix el projecte.
La làmina que s'instal·larà en l'escola és del tipus làmina teula per ser de gruixut calibre i perquè a més és la més duradera. Raó per la qual el seu cost és elevat, per la seua perdurabilitat i duresa.
Es té planificat fer l'estructura del cassetó amb costaneres de metall galvanitzat, açò es fa amb la finalitat de que l'estructura dure molt més temps, a més amb açò protegeix una bona part de bosc, ja que actualment la desforestació és un tema que s'ha de tractar de bona manera.
Els capots són del tipus teula, material de metall zinc, millors que els altres capots de làmina galvanitzada de calibre 0.28mm.
L'escola que es va a canviar el sostre té una longitud de 28 metres de llarg per 9 metres d'ample.

Ací figuraran els compromisos d’aportacions econòmiques que els particulars o comunitats educatives indiquen.

                                 

IES Doctor Faustí Barberà d'Alaqüàs                   390,87 €

Famílies CEIP Baladre de Picanya                            85,00 €

Ajuntament de Picanya                                      5.890,25 €

Comunitat de Nueva Jerusalem i AEN                  968,84 €

5.890,25

 

Traductor

esareubgcazh-CNzh-TWenfrgldeelhuitplptroru
Go to top