Trinitaria

«AJ» Millorant la sanitat escolar, guanya l’educació. Avançant en Educació, millora la salut, en la Comunitat de «Trinitária» (Ixcán – El Quiché – Guatemala)”

Ajuntament de Sagunt

Projecte financiat per l'Ajuntament de Sagunt

Millora de la sanitat escolar a la comunitat de Trinitária, Ixcan, Guatemala

La comunitat de Trinitària s’ha anat formant a partir de 1985 amb població llauradora de diferents ètnies maies, desplaçada de les seues regions pel conflicte armat. És una població rural, pobra i perseguida, amb molt escassa presència ladina i diferents llengües, però molt organitzada i lluitadora. El projecte beneficia a tota la seua població infantil, ara d’uns 80 alumnes.

Es pretén excavar un pou i construir un sistema d’extracció, conducció i depuració de residuals; sanitaris i proveïment a la cuina. I, partint d’aquesta acció, implementar una campanya d’educació sanitària i ecològica a l’escola i les seues famílies que assegure el bon ús de les instal·lacions i reduïsca la morbiditat infantil.

El projecte forma part d’un programa similar d’ÉS més ampli, a desenvolupar en altres 5 comunitats de la zona en la qual treballem des de fa 11 anys, i s’executara físicament en 5 components, a més de la campanya educativa que pretén optimitzar-lo.

Pais: Comunitat de Trinitària, Ixcan, Quiché, Guatemala.

Sector: Educació, Infància, Sanitat, Enfortiment organitzacions comunitàries, Població Indígena, Desplaçats.

Any: 2018

Import:16.832,79 €

Financiació Ajuntament Sagunt: 9.970,81€

Comparte este post

También te puede interesar