En Cooperació:

 • Hem destinat al voltant de 100.000 € per a que cada anys més de 100 xiquetes i xiquets de Guatemala, pogueren estudiar Secundària.
 • Hem ajudat a construir Col·legis, cuines escolars, horts escolars, latrines sanitàries, equipar de biblioteques, dotar de mobiliari i materials als centres escolars.
 • Hem donat suport a l’AEN (Associació d’Educadors Noroccidentals) a Ixcan, Guatemala, que gestiona els projectes que compartim i treballa per la promoció educativa i social de la zona, alhora que recolza la formació i promou els drets del magisteri indígena.
 • Hem col·laborat en l’atenció a l’alumnat d’infantil i amb l’alumnat de NEE, propiciant la formació del professorat en exercici, la creació de l’Escola de diplomats específics de Magisteri, amb la col·laboració de la UVEG, del Ministeri d’Educació guatemalenc i de la Universitat Nacional de Guatemala en la realització dels diagnòstics escaients i en suport a aquests col·lectius i les seues famílies i la sensibilització social vers els seus drets.

En Educació per la Solidaritat:

La formació docent, clau d’unes comunitats més centrades en els valors que ens humanitzen.

 • Programa d’Intercanvi d’Experiències Educatives a Nicaragua i Guatemala (PIEE), 10 edicions.
 • Cursos bàsics d’introducció a la cooperació educativa.
 • Jornades d’intercanvi de bones pràctiques als centres.
 • Jornades de difusió del Banc del Temps Escolar.
 • Encontres de formació permanent del professorat en Educació per la Solidaritat.

Incidir social i políticament perquè els poders públics facen efectiu el ple exercici dels drets humans per a totes les persones, especialment en Educació.

 • Participació en les campanyes de Pobresa Zero.
 • Participació i promoció de la SAME i altres fites rellevants als centres educatius.
 • Coordinació amb altres entitats, xarxes i institucions.

El canvi social necessari per a comprendre les interdependències que ens conformen a totes les persones en un món globalitzat, les causes de la pobresa i la injustícia, descobrir els camins que ens porten cap a una societat més humana i refermar en ella el nostre compromís solidari.

 • Campanyes i accions socials, xarrades públiques, exposicions, activitats d’EpD als centres del programa XarCES (27 centres educatius), Trobada d’Escoles en Valencià.
 • Campanyes específiques per difondre els principis educatius del nostre “Decàleg” (Reciclem, Compartim solidàriament, Un euro llavor de Pau, Escoles d’Acollida)