Una experiència inoblidable

Gaudeix amb escoles solidàries una vivència que canviarà la manera en que vegeu el món.

Programa de Intercamvis culturals de Escoles solidàries

Escoles Solidàries és una ONGD que vol contribuir mitjançant l’Educació a la construcció d’un món més humà. Perque?:

 … un altre món és possible i tenim la resonsabilitat d’aconseguir-ho.
 … ens agrada un altre món i es pot aconseguir amb l’educació.
 … comparnt, el trencament de qualsevol frontera.
 … necessitem eines que ens ajuden a reorientar els valors de les nostres vides

I assumir els següents compromisos:

· Parcipar acva i construcvament en totes les fases del projecte.
· Presentar les memòries i treballs corresponents en els terminis marcats.
· Ajustar el teu comportament als principis i finalitats del programa i d’Escoles Solidàries.
· Comunicar qualsevol incidència o circumstància personal que poguera generar dificultats o posar en perill el correcte
desenvolupament de l’experiència.
· Resoldre, en els terminis adequats, els tràmits individuals sanitaris i administra- us escaients i assumir els seus costos, així
com els trasllats als punts de reunió que es fixen i altres despeses personals que no se’n deriven directament de l’execució del
programa.
· Abonar la corresponent quota de parcipació en el termini i condicions que s’establisquen per a la fase II.
· Assumir estos compromisos i la responsabilitat civil personal corresponent, que es derive del desenvolupament de totes
les acvitats del projecte.

Condicions:

Persones no docents: Enviant la fitxa adjunta a Escoles Solidàries, c/ Sant Feliu 10 – 4a, 46800

Xàva, o per correu electrònic:
escoles@escolessolidaries.org junt amb una breu exposició de mous, fins al 30 de desembre de 2020.

L’organització es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment a la persona que incomplira greument els mateixos, si fos el cas.

Cost fase I: Gratuïta. Inscripcions al CEFIRE Humanísc i Social.
Fase II: 500€ (Estada en Centreamèrica), més el cost del bitllet d’avió al moment de traure’l.
Fase III: Presentar i realitzar el projecte a elaboraren aqueta fase.
*Les Universitats ofereixen ajudes per als seus
estudiants

SEMILLAS0002
beques1
IMG_7373
SEMILLAS0004

Escoles Solidàries, vol

a) Facilitar una eina educava en valors i solidaritat.
c) Potenciar actuds d’escolta, comprensió, solidaritat i consciència è ca de ciutadania.
d) Apropar vitalment el coneixement d’altres pobles i cultures.
e) Divulgar les possibilitats que ofereix “Escoles Solidàries.

… Escoles Solidàries t’ofereix

Aprofundir en la teua formació.
Par cipar en un projecte que et permetrà viure una experiència singular que ens ajuda a créixer en el compromís solidari i ens aporta una altra visió de la realitat del món.

 

Necessites:

– Tindre almenys 21 anys, complits al 31 de desembre de 2020.
– Un esperit obert, creau, recepu, amb capacitat d’adaptació, amb voluntat d’aprendre.
– Capacitat d’observació, reflexió, treball en equip i sent de la responsabilitat.
– Estar en disposició de subsisr amb mitjans precaris.
– Mostrar interès pel món educau en sent ample: docents, pares, mares, professionals dels mitjans de comunicació, educadors socials, de temps lliure, etc.

No esteu segur de si el voluntariat és adequat per a vosaltres? Mireu què han de dir altres voluntaris!

Pots triar mes informació descarregant-te el triptic informatiu

Comença la teua aventura ara

Per a inscriurse com a PIEE, hauras de replegar aquest formulari web.