Una experiència inoblidable

Gaudeix amb Escoles Solidàries una vivència que canviarà la manera en que vegeu el món.

Programa de Intercanvis d'Experiències Educatives

Escoles Solidàries és una ONGD que vol contribuir mitjançant l’Educació a la construcció d’un món més humà. Perque?:

 … un altre món és possible i tenim la resonsabilitat d’aconseguir-ho.
 … ens agrada un altre món i es pot aconseguir amb l’educació.
 … compartint, el trencament de qualsevol frontera.
 … necessitem eines que ens ajuden a reorientar els valors de les nostres vides

I assumir els següents compromisos:

· Parcipar activa i constructivament en totes les fases del projecte.
· Presentar les memòries i treballs corresponents en els terminis marcats.
· Ajustar el teu comportament als principis i finalitats del programa i d’Escoles Solidàries.
· Comunicar qualsevol incidència o circumstància personal que poguera generar dificultats o posar en perill el correcte desenvolupament de l’experiència.
· Resoldre, en els terminis adequats, els tràmits individuals sanitaris i administratius escaients i assumir els seus costos, així com els trasllats als punts de reunió que es fixen i altres despeses personals que no se’n deriven directament de l’execució del programa.
· Abonar la corresponent quota de participació en el termini i condicions que s’establisquen per a la fase II.
· Assumir estos compromisos i la responsabilitat civil personal corresponent, que es derive del desenvolupament de totes les activitats del projecte.

Condicions:

Persones no docents: Enviant la fitxa adjunta a Escoles Solidàries, c/ Sant Feliu 10 – 4a, 46800 Xàtiva, o per correu electrònic: escoles@escolessolidaries.org junt amb una breu exposició de motius, fins al 30 de desembre de 2023.

L’organització es reserva el dret d’excloure en qualsevol moment a la persona que incomplira greument els mateixos, si fos el cas.

Cost fase I: Gratuita
Fase II: 600 € (Estada en Centreamèrica), més el cost del bitllet d’avió al moment de traure’l.
Fase III: Fase III: Presentar i realitzar el projecte a elaborar
en aquesta fase.
*Les Universitats ofereixen ajudes per als seus
estudiants.

SEMILLAS0002
beques1
IMG_7373
SEMILLAS0004

Escoles Solidàries, vol

a) Facilitar una eina educativa en valors i solidaritat.
c) Potenciar actituds d’escolta, comprensió, solidaritat i consciència ètica de ciutadania.
d) Apropar vitalment el coneixement d’altres pobles i cultures.
e) Divulgar les possibilitats que ofereix “Escoles Solidàries.

… Escoles Solidàries t’ofereix

Aprofundir en la teua formació.
Participar en un projecte que et permetrà viure una experiència singular que ens ajuda a créixer en el compromís solidari i ens aporta una altra visió de la realitat del món.

 

Necessites:

– Tindre almenys 21 anys, complits al 31 de desembre de 2023.
– Un esperit obert, creatiu, receptiu, amb capacitat d’adaptació, amb voluntat d’aprendre.
– Capacitat d’observació, reflexió, treball en equip i sentit de la responsabilitat.
– Estar en disposició de subsistir amb mitjans precaris.
– Mostrar interès pel món educau en sentit ample: docents, pares, mares, professionals dels mitjans de comunicació, educadors socials, de temps lliure, etc.

No esteu segur de si el voluntariat és adequat per a vosaltres? Mireu què han de dir altres voluntaris!

Pots triar mes informació descarregant-te el triptic informatiu

Comença la teua aventura ara

Per a inscriure’s com a PIEE, hauràs d’emplenar aquest formulari web.