Escoles Solidàries és una ONGD que vol contribuir mitjançant l’Educació a la construcció d’un món més humà des d’unes conviccions bàsiques que volem compartir:

 • Creiem que l’Educació és un dret fonamental de totes les persones i un factor clau en la conquesta dels Drets Humans, en la consolidació de la Democràcia i en el progrés humà i social.
 • Creiem en l’Educació com a via insubstituible per a que totes i cadascuna de les persones assolim la responsabilitat del nostre desenvolupament integral i unes relacions de respecte i equitat entre nosaltres i entre tots els pobles.  
 • Creiem que l’Eduació es treballa també a l’Escola, però que és tota la societat qui educa, essent cada individu el subjecte del seu procés.

De quina educació parlem?

 • Entenem l’Educació com un procés, sempre obert, individual i col·lectiu, vers la plenitud personal i comunitària, en un model integrador, participatiu i solidari, propi de la construcció d’una Cultura de Pau.  
 • Entenem l’Educació com a un servei públic prioritari, de qualitat, integrador i transformador, que treballa per la participació, l’equitat, la sostenibilitat, el diàleg i la llibertat.

Quins són els nostres principis?

 • Som una associació privada no governamental, essencialment de desenvolupament i sense ànim de lucre.  
 • Independent de qualsevol força política, religiosa, sindical o de qualsevol altra índole.  
 • Que valora i potencia el Voluntariat com el seu element essencial.  
 • Que promou l’Educació en els valors de la Solidaritat.  
 • Oberta al diàleg i la col·laboració amb totes les persones, entitats, moviments, organitzacions i cultures, en el marc del respecte a la Declaració Universat dels Drets Humans.
 • Compromesa amb la lluita contra la pobresa.  
 • Respectuosa amb el medi ambient.  
 • Promotora de relacions d’equitat en l’organització social, especialment amb els col·lectius més desafavorits.  
 • Transparent, eficient, democràtica i inclusiva en la seua gestió.
 • Participativa i solidària.  
 • Responsable de la qualitat del seu treball.  
 • Que busca transformar la realitat vers un món més just, amb un esperit crític i creatiu.

Quina és la nostra missió:

 • Escoles Solidàries, vol promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l’educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, per tal de contribuir a un desenvolupament més humà.

Quina és la nostra visió:

 • Escoles Solidàries aspira a la defensa i promoció del dret a l’educació  per a totes les persones sense cap distinció.
Registrada en el Registre d’Associacions amb el número: CV-01046179-V
Registrat en el Registre d’Agents de Cooperació Internacional de la Generalitat
Valenciana amb el número: 211
Registrat en el Registre d’Associacions del Voluntariat amb el número: 04-046816V
Registre en l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI): Inscrita amb el nº 2523 de data 04/06/2012
Registre en el EuropeAid ID amb el nº ES-2012-FTF-2206966226
Membre de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.