Estratègia d'Educació per a la Ciutadanía Global

El propòsit d’aquest document és definir i guiar les actuacions d’Escoles Solidàries, i contribuir a la construcció d’una ciutadania global i al compliment dels drets de la infantesa, impulsant la participació i protagonista de nens, nenes i adolescents en el procés. Es tracta d’un document viu, per la qual cosa s’anirà enriquint amb les aportacions dels veritables protagonistes que són els nens, nenes i adolescents, i altres grups d’actors amb els quals estem treballant (administracions públiques, centres educatius, entitats socials) i amb els aprenentatges que anirem incorporant a mesura que s’implementin les rutes de canvi definides en el Pla Estratègic Global d’Escoles Solidàries.