Junts, podem transformar l'educació... i un altre món serà possible

Ara comptes tu

En el temps que portem

Hem estat present en els municipis de San José de los Remates, Teustepe, Santa Lucia i Terrabona; de Nicaragua, lxcán i Sayaxché de Guatemala. En l’actualitat estem amb la Mancomunitat de Municipis del riu Lempa, en Hondures, Guatemala i El Salvador.
Hem dut endavant diferents cursos i projectes formatius per al professorat.
Estem presents i treballant, des de dins, en moltes comunitats educatives valencianes i en diferents campanyes de sen­sibilització.

Perquè

… no ens agrada aquest món, però sabem que amb una educació transformadora vers els valors humans, podrà ser d’altra manera.
. . . un altre món és possible i necessari, però tots tenim una certa responsabilitat en aconseguir-ho.
. . . en la mida del que disposem, tenim el deure de compartir, trencant qualsevol frontera.
… necessitem eines que ens ajuden a sostenir els nostres valors i a concretar-los operativament en les nostres vides amb més eficiència …

Qui som?

Escoles Solidàries és una ONGD que vol contribuir mitjançant l’educació a la construcció d’un món més humà des d’unes conviccions bàsiques que volem compartir:
Creiem que l’educació és un dret fonamental de totes les persones i un factor clau en la conquesta dels DDHH, en la consolidació de la democràcia i en el progrés humà i social.
Creiem en l’educació com una via insubstituïble perquè totes i cadascuna de les persones assolim la responsabilitat del nostre desenvolupament integral i unes relacions de respecte i equitat entre nosaltres i entre tots els pobles.
Creiem que l’educació es treballa també a l’Escola, però és tota la societat la que educa, sent cada individu el subjecte del seu procés.

De quina educació parlem?

Entenem l’educació com un procés, sempre obert, individual i col·lectiu, vers la plenitud personal i comunitària, en un model integral, participatiu i solidari, propi de la construcció d’una Cultura de Pau.
Entenem l’Educació com a un servei públic prioritari, de qualitat, integrador i transformador, que treballa per la participació, l’equitat, la sostenibilitat, el diàleg i la lliberta.

Quins són els nostres principis?

 • Som una associació privada no governa­mental, essencialment de desenvolupament i sense ànim de lucre.
 • lndependent de qualsevol força política, religiosa, sindical o de qualsevol altra índole.
 • Que valora i potencia el voluntariat com el seu element essencial.
 • Que promou l’educació en els valors de la Solidaritat.
 • Oberta al diàleg i la col·laboració amb totes les persones, entitats, moviments, organitzacions i cultures, en el marc del respecte a la Declaració Universal dels Drets Humans.
 • Compromesa amb la lluita contra la pobresa.
 • Respectuosa amb el medi ambient.
 • Promotora de relacions d’equitat en l’organització social, especialment amb els col·lectius més desafavorits.
 • Transparent, eficient, democràtica, inclusiva en la seua gestió.
 • Participativa i solidària.
 • Responsable de la qualitat del seu treball.
 • Que busca transformar la realitat vers un món més just, amb un esperit crític i creatiu.

Tu també fas falta. Associa't.

La teua aportació fa possible que més xiquets i xiquetes, joves i adults
especialment empobrits, puguen construir el seu propi futur.
Fes-te voluntari o voluntaria, participa en els Grups territorials i Comissions de treball:

La teua col·laboració permetrà que l’Educació esdevinga instrument de creixement personal i social i que aquest projecte vaja fent-se.
La nostra associació ajuda …

a què més xiquets i xiquetes tinguen accés a l’escola i a una millor educació.

… a què l’escola valenciana siga una escola de qualitat en valors socials.

a oferir al professorat una xarxa de treball i una millor formació en valors solidaris.

.
.. a què junts lluitem perquè tant els nostres governs com els governs dels països empo­brits assumisquen la seua responsabilitat de garantir un sistema educatiu
públic de qualitat i transformador de la societat vers els valors solidaris.

Fes-te soci