Programa de Beques Solidàries

… perquè l’educació és la clau de la llibertat de les persones i dels pobles.

… perquè l’educació és un drret fonamental de tot xiquet i xiqueta.

… perquè l’educació és l’instrument bàsic en la lluita contra totes les pobreses.

Estudiar secundària a Guatemala

HO PODEM FER POSSIBLE!

El programa de Beques Solidàries és un projecte destinat a becar als millors alumnes de les deu comunitats d’Ixcan (Guatemala) que estiguem acompanyant, fent possible que l’alumnat d’aquestes escoles rurals estudien secundària.

El cost perquè un alume puga estudiar Educació Secundària és de 300 € anuals, amb els quals es paguen les despeses de matrícula, mensualitats, materials escolars, desplaçaments, etc, doncs allà, la Secundària no és gratuita.

Podeu contribuir fent la donació (desgravable en la declaració de la Renda) que considereu, sols amb la condició de mantenir-la, al menys, durant 5 anys, per tal de garantir que l’alumnat becat aplegue a titolar-se.

 

Beques per a Secundària

Manifeste la meua voluntat de participar durant cinc anys (renovables) en el programa de Beques Solidàries, mitjançant una contibució anual de:

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA

Identificador del credito: G98197635

Nom del creditor: Escoles Solidàries

Adreça: Sant Feliu 10, 4ª

CP: 46800

Població: Xàtiva        Província: València


Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, autoritze a Escoles Solidàries a enviar instruccions a l'entitat de referència del compte del qual sóc titular per a efectuar en el mateix càrrecs corresponents a la meua col·laboració en el programa de "Beques Solidàries d'Educació Secundària" segons les condicions acordades.

Cerrar menú