Programa de transparencia de Escoles Solidàries

Aquest és el llistat de memòries de gestió d’Escoles Solidàries. Puedes descarregar-los en format PDF per visualitzar-los en el teu ordinador. En ells troben tota una memòria amb la nostra gestió, dades financeres i activitats realitzades.

Memòria de gestió 2010
Memòria de gestió 2011
Memòria de gestió 2012
Memòria de gestió 2013
Memòria de gestió 2014
Memòria de gestió 2015
Memòria de gestió 2016

Subvencions rebudes.

0
Subvencions publiques rebudes desde 2016

Conèix tots els dades econòmics d’Escoles Solidàries corresponen a totes les subvencions que hem rebut des de l’any 2016. Pots vorelas i descarregarlas aci.