El Decàleg d’una Escola Solidària

1. LLIBERTAT

Educar en els valors de la llibertat, l’autonomia, la capacitat crítica i creadora, la responsabilitat, el treball, i, en definitiva, per la humanització de les persones i les societats.

2. CULTURA DE PAU

Construir una «Cultura de Pau» i treballar pels seus valors i per la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg i el rebuig de qualsevol tipus de violència.

3. COOPERACIÓ

Implicar a tota la comunitat educativa i treballar cooperativament, buscant sempre el bé comú i el millor desenvolupament possible de cada persona i de tota la societat.

4. JUSTÍCIA

Conèixer la realitat social que ens envolta i comprometre’ns amb la seua transformació cap a un món més just en el que els drets de les persones i dels pobles siguen reals per a tots.

5. DIVERSITAT

Acceptar la diferència com a una riquesa i promoure, per tant, el respecte, la integració i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones i a tots els nivells.

6. CURA DE L’ENTORN

Respectar l’entorn i valorar-lo com un bé comú que s’ha de compartir. Fer un ús responsable dels recursos materials que hi ha a l’abast, donant una resposta ecològica i sostenible a la societat de consum.

7. GENEROSITAT

Ser conscient de la problemàtica de l’empobriment i les seues conseqüències, i per això promoure i participar en programes i activitats de Solidaritat, aprenent a compartir des de l’experiència.

8. NO DISCRIMINACIÓ

Respectar i valorar la riquesa de la varietat de cultures que conformen el nostre món i comprometre’s amb l’erradicació de qualsevol tipus de discriminació, opressió o prepotència.

9. INCLUSIÓ

Acollir i atendre a tothom segons les seues característiques i necessitats, prioritzant atendre a les qüestions més beneficioses pel desenvolupament integral de les persones i les societats.

10. SOLIDARITAT

Treballar, en definitiva, la Solidaritat com a eix fonamental en tota tasca i criteri determinant en les decisions de l’escola.