Explicació del programa XarCES

 El projecte XarCES naix a l’any 1.999, a la comarca de la Vall d’Albaida, i s’incorpora al sí del Fons Valencià per la Solidaritat, com una línia més de treball en la cooperació que oferir a les Comunitats Educatives Municipals . Naix amb el convenciment de que és l’educació la que els pot fer eixir de la s i t u a c i ó d’empobriment en que es troben, com així es reconeix per part de la comunitat internacional. Per això es decideix treballar en aquest àmbit i poder fer possible l’apoderament de comunitats educatives rurals i urbanes aportant els recursos educatius més imprescindibles per poder dur a terme aquesta tasca. Posteriorment, i al llarg de dos anys, el Programa Escoles Solidàries continua la seua tasca, amb estructura pròpia i amb la seua dinàmica de treball independent, com un programa més entre els projectes de cooperació internacional de la ONG Educació Sense Fronteres , des de la seua Delegació Territorial de València. Actualment el Programa Escoles Solidàries s’ha constituït en una ONGD independent de qualsevol altra organització. Treballa des de la seua pròpia organització amb les persones físiques i jurídiques que hi s’han associat i amb el voluntariat que ha manifestat la seua voluntat de cooperar.

Anteriorment hem estat col·laborant amb Nicaragua i Guatemala, i en l’actualitat ho estem fent amb la Mancomunitat Trinacional Fronterera del Riu Lempa (MTFRL), que abasta a una zona dels països de Guatemala, Hondures i El Salvador.

Objectius específics:

 1. Impulsar,  a la Mancomunitat Trinacional Fronterera del Riu Lempa i a la Comunitat Valenciana, un procés participatiu que permeta aconseguir nivells òptims en el desenrotllament educatiu dels alumnes i que incidisca en la formació de la seua qualitat humana de forma digna.
 2. Aconseguir els nivells òptims de cobertura dels nostres centres brindant-los accés als escolars de la MTFRL amb majors nivells de pobresa en el nostre sector.
 3. Arribar a una coordinació eficient amb la MTFRL que permeta crear un canvi social, el bon funcionament del programa, l’assumpció de nous objectius comuns, el recolzament de l’educació a cadascun dels municipis.
 4. Dotar de materials educatius a alumnes i docents de la zona de la MTFRL per a facilitar l’aprenentatge permanent en els diferents nivells educatius, compliment del currículum, mantindre un ambient educatiu apropiat i elevar el rendiment acadèmic.
 5. Crear les condicions apropiades a la zona de la MTFRL per al desenrotllament docent-educatiu en el centre, complint amb les normes establides per la higiene escolar.
 6. Brindar beca i paquet escolar a l’alumnat de la MTFRL procedents de llars d’escassos recursos econòmics, per a disminuir l’índex de deserció escolar i inassistències i amb això mantindre un alt nivell de retenció.
 7. Contribuir a l’educació integral dels alumnes proporcionant-los serveix bibliotecaris.
 8. Millorar la qualitat acadèmica dels nostres escolars i qualitat professional dels docents, a la MTFRL i la CV, a través del compliment d’un pla de capacitació i seguiment als mateixos, contemplant activitats com a intercanvis d’idees i experiències, recreatives i culturals.
 9. Enfortiment dels nivells organitzatius en les diferents instàncies lligades al Programa, sobre la base del respecte mutu, les decisions col•lectives i la tolerància.
 10. Contribuir en el millorament dels espais democràtics que es requerixen per a la bona marxa del Programa.
 11. Promoure la participació activa i real dels pares de família, tant a la zona de la MTFRL com a la CV, en el procés educatiu dels seus fills.
 12. Garantir el compliment de les metes proposades del Programa a través del suport a tots els involucrats.
 13. Millorar i ampliar les condicions d’infraestructura en els centres.

Decàleg d'Escoles Solidàries

La nostra és una escola solidària perquè…

 1. Educa en els valors de la llibertat, l’autonomia, la capacitat crítica i creadora, la responsabilitat, el treball… i en definitiva per la humanització de les persones i les societats.
 2. Busca construir la Pau i treballa per la Justícia i la resolució dels conflictes mitjançant el diàleg i el respecte.
 3. En ella es treballa en equip i s’implica tota la comunitat, compartint les experiències, els triomfs i els problemes, i buscant sempre com millorar les relacions amb l’entorn, tant pròxim com remot.
 4. Coneix la realitat social que la envolta i es compromet amb la seua transformació política i econòmica per tal d’anar cap a un món més just en el que els drets de les persones i dels pobles siguen reals per a tots.
 5. Accepta la diferencia com a una riquesa i promou per tant el respecte, la integració i la igualtat d’oportunitats a tots els nivells
 6. Respecta l’entorn i el valora com un bé comú que deu compartir-se, per això tots en ella fan un ús responsable dels recursos materials que tenen al seu abast donant una resposta ecològica i sostenible a la societat de consum.
 7. És conscient de la problemàtica de l’empobriment i les seues conseqüències, i per això promou i participa al seu nivell en programes i activitats de Solidaritat concrets, aprenent des de l’experiència a compartir el que és, el que fa i el que té.
 8. Respecta i valora la riquesa de la varietat de cultures que conformen el nostre món i es compromet per la erradicació de qualsevol tipus de discriminació, opressió o violència.
 9. En ella tots es senten acollits i atesos segons les seues característiques i necessitats, tot prioritzant les més fonamentals pel desenvolupament integral de les persones i les societats.
 10. Treballa en definitiva la Solidaritat com a eix fonamental en tota la seua tasca i criteri determinant en les seues decisions.

Decàleg d'Escoles Solidàries per als més menuts

La nostra és una escola solidària perquè…

 1. Ens educa en la llibertat de dir el que pensem i el que sentim, ens educa perquè sigam responsables i fem les tasques segons les nostres possibilitats.
 2. Busca la pau ensenyant-nos a escoltar els altres i parlar per poder resoldre els conflictes que sorgeixen entre nosaltres .
 3. En ella compartim experiències: ens trobem tots els alumnes del centre en diferents celebracions, s’ajuntem amb companys d’altres col·legis, les famílies vénen a l’escola per ensenyar-nos allò que saben i per aprendre elles també…
 4. Coneix què passa dins i fora de l’escola i fa tot el possible perquè tingam el que necessitem tant els que som d’ací com els que vénen d’altres països.
 5. En ella convivim persones molt diferents tant per allò que sabem i podem fer com per la manera de pensar i així i tot se’ns ensenya a compartir i a respectar-nos .
 6. Respecta la natura i així dia a dia ens educa a reciclar, a reduir i a reutilitzar els productes que consumim i es per això que ens ensenya a utilitzar saquet de tela per a l’esmorzar, ens ensenya a respectar els materials, ens ensenya a utilitzar l’ aigua amb mesura…
 7. Participa en programes de solidaritat amb països més pobres que nosaltres motivant-nos per a que compartim joguets, diners, aliments,…
 8. Està oberta a que forme part d’ella qualsevol persona que vulga aprendre, que vulga compartir, que vulga la pau.
 9. En ella cadascú de nosaltres disposa del que necessita per a crèixer com a persona ja siga carinyo i comprensió, ja siga materials , ja siga mestres per educar-nos .

10 . La solidaritat està present en els jocs, en el treball, en les converses, en les reunions, en el dia a dia de la nostra escola.