En el 2010 des d’Escoles Solidàries es va realitzar un estudi en les escoles de les 11 comunitats de lxcán amb les quals l’ONG treballa des de fa uns anys; l’objectiu era conèixer la realitat de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) de les comunitats que formen part del Programa d’Escoles Solidàries. Aquest estudi posa de manifest la inexistència de l’atenció educativa a l’alumnat amb NEE (Necessitats Educatives Especials) en les escoles.
La majoria d’aquest l’alumnat no està escolaritzat i els pocs que sí que ho estan, com que no disposen d’una avaluació psicopedagògica, no és possible determinar les seues necessitats, per la qual cosa, a l’alumnat que presenta NEE, amb o sense discapacitat, se li aplica el currículum i les proves d’avaluació establides per al nivell educatiu en el qual es troben, per això acaben cansats de repetir i abandonen sense aprendre el que caldria.
Davant aquesta situació, com ONG i des de la convicció que totes les persones tenen dret a l’educació sense cap tipus de distinció, ens hem posat a treballar en un projecte d’Educació Inclusiva que impulse i millore l’atenció educativa d’aquest alumnat, els permeta aprofitar les seues capacitats i desenvolupar-se com a persones dins del seu context familiar, social i laboral.
Junt amb les comunitats educatives de lxcan, ens hem proposat treballar per eliminar les barreres que estan impedint que aquest alumnat faça realitat el seu dret a una educació de qualitat, conscienciant, no solament a docents i famílies sinó a autoritats comunitàries i a la societat en general, sobre la importància de l’educació de xiquets i xiquetes amb NEE, per a poder transformar la realitat que actualment comporta, en molts casos, privar-los no solament d’educació sinó de la seua participació en la societat.
Per a poder fer realitat aquest projecte necessitem la seua col·laboració. FEM-HO POSSIBLE!
El compromís d’aquesta aportació és de TRES anys, podent renovar-se després d’aquest primer període.

[happyforms id="901" /]