cuina

Cuina escolar de Mayaland

Cuinant amb alegria i seguretat, cuina escolar en la comunitat de Mayaland, Ixcán, Quiché.


Organització social contrapart:
AEN (Associació d’Educadors Nord-occidentals.

Període d’execució:
Set mesos (a partir de la comunicació del finançament)

Pressupost: 10.617,55€

Justificació:

L’any d’1, 998, es va finalitzar la construcció de l’edifici escolar que consta de 10 aules, fins avui no hi ha hagut ampliació d’aules i la població va en creixement. Ens troben amb una una cuina escolar inadequada per a la preparació de la refacción dels xiquets i les xiquetes que assisteixen diàriament a classes.
Una de les dificultats que s’enfronten és la manca una bona instal·lació per a la preparació dels aliments. Únicament es compta amb una cuina informal feta de fusta, es cuina sobre el sòl, quan plou entra aigua i queda en males condicions. Açò ens indica que no compleix amb les característiques higièniques dins de rang de salubritat i és preocupant perquè afecta la salut dels i de les estudiants, així mateix afecta als pares de família en la preparació de la refacción i corren risc de patir accidents. Pel mateix es considera important la construcció d’un edifici que emplene les característiques concordes a la higiene.
Amb l’execució del projecte, es podrà millorar les condicions de les persones. Una de les causes de la pobresa és la falta d’oportunitats, però la pobresa no solament implica a tenir oportunitats si no a millorar les condicions de vida de les persones. La desnutrició, les malalties infantils són un element clau que determinen les condicions de vida. Eradicar la desnutrició dels xiquets i xiquetes és millorar les condicions de vida, però disminuir les malalties intestinals és un treball que s’ha de començar a realitzar en l’escola. La preparació dels aliments de forma higiènica i adequada permetran millorar les condicions i la salut dels xiquets, açò implica ocupar els recursos econòmics per a altres necessitats.
Per a l’execució del projecte, és important la participació de dones i homes. Amb açò es milloren les condicions de treball de les mares i dels pares de família en la preparació de la refacción escolar, es disminuiria el consum de llenya, es produiria menys fum per tant no es deterioraria el medi ambient i hi hauria menys contaminació.

Beneficiaris:

En la comunitat conviuen vuit comunitats lingüístiques pertanyent a la cultura maya, entre elles podem esmentar les següents: Mam en la seua majoria, seguit del Q’anjob’al, Akateko, Popti`, el Chuj, Q`eqchi`, K`iche y Kakchikel. La seua població ascendeix a 1,915 habitants, dels quals 976 són homes i 939 són dones.
En edat escolar existeixen: 48 estudiants del Nivell Preprimari dels quals 20 són xiquets i 28 xiquetes, 335 estudiants del Nivell Primari, 174 són xiquets i 161 xiquetes i 145 estudiants en el cicle bàsic, 83 homes i 62 dones, les dades mostren un clar avanç sobre equitat de gènere en el procés educatiu.

Descripció:
La Cuina Escolar, projecte que es construirà en el predio de l’Escola Oficial Rural Mixta de la comunitat, degudament circulada i accessible.
En la seua forma es pretén que siga de 10 metres de llarg per 6 metres d’ample, amb una altura de tres metres fins a finalitzar la paret i de 4,5 metres d’alt fins al sostre acabat, l’estructura estarà conformada de ferro i block, amb sostre de làmina, estarà dividida de la següent manera: dues cambres de 4X4 metres (16m²) les que es defineixen com a cellers per a guardar els utensilis de cuina i una cambra de 6X6 metres (36m²) que serà l’àrea de treball, on es trobaran situades les estufes i les taules per a la ubicació de les olles. Ell mateix comptarà amb tres finestres de metall, dues portes de metall internes que donen als cellers, així mateix amb una porta gran feta de persiana.
Quant a la il·luminació comptarà amb una instal·lació elèctrica, quatre focus, inclosos interrutors i presa corrents.

S’ha finançat:

Ajuntament d’Ontinyent: 6.163 €

Ajuntament d’Alaquàs: 940 €

Escoles Solidàries:  517,60 €

Aportació AEN i comunitat de Mayaland: 2.996,95 €

Comparte este post

También te puede interesar