cefac1

“Establecimiento del Centro Trinacional de Formación para la Agricultura Ecológica y la Adaptación al Cambio Climático”

Ubicació: Municipi de Candelaria de la Frontera, El Salvador

Data inici: 01/07/2021                    
Data Finalització: 30/06/2022
Import: 71.323,10 €
Finançat per:
Financiat per: Ajuntament de Sagunt: 27.427,37 €
Ajuntament d’Alzira: 6.230,00 €
Ajuntament d’Elx: 12.500 €
Escoles Solidàries: 3.664,06 €
Aportació de beneficiaris i Trinacional: 8.921,67 €
Aportació Local i altres entitats públiques: 23.735,50 €

Població beneficiària:

– Directes: 400 agricultors/es anuals de Guatemala, El Salvador i Hondures.
– Indirectes: Dues mil persones pertanyents a 400 famílies rurals de la regió Trifinio.
– Municipis: 26 municipis, de Guatemala, Hondures i El Salvador.

Objectius Desenvolupament Sostenible

Descripció del projecte:

Per superar les bretxes històriques existents entre les oportunitats per al desenvolupament equitatiu i igualitari a la població i l’accés al coneixement, la Mancomunitat Trinacional ha establert des de l’any 2017, la Finca Escola Trinacional de Formació i Producció Agroecològica a la localitat de Candelaria de la Frontera, d’El Salvador, per mitjà de la qual ha pogut facilitar coneixements a agricultors i grups de joves, que han aprés noves tècniques de producció agroecològica. No obstant això, a les actuals instal·lacions de la Finca Escola no hi ha infraestructura i eines, que permeten impartir una formació adaptada a les noves necessitats, cosa que inclou equips informàtics i connexió a internet per a la formació en línia i espais per a l’allotjament i manutenció dels participants en els processos de formació presencial més perllongada a la durada d’una sola jornada.

A més, durant el darrer any i mig, s’han incrementat les dificultats per al desenvolupament dels serveis de formació o capacitació «No Formal» a les zones rurals al Trifini Centreamericà, provocat principalment per l’aprofundiment de la crisi sanitària generada pel COVID -19; cosa que ha ampliat la bretxa social a la regió.

En aquest context, per mitjà d’aquest projecte i el suport dels ajuntaments de Sagunt, Alzira i Elx, a través de les subvencions a Cooperació al desenvolupament, es contribuirà amb la millora i increment del coneixement de la població rural, sobretot de famílies que es dediquen a la producció agrícola, joves en demanda de treball i dones cap de família, respecte a la producció sota principis agroecològics, amigables amb l’ambient, per mitjà de l’execució de les accions següents:

i) Establiment del Centre Trinacional de Formació per a la Promoció de l’Agricultura Agroecològica i l’Adaptació al Canvi Climàtic (CEFACC); i,ii) Oferta de serveis de formació per promoure l’agricultura agroecològica i l’adaptació al canvi climàtic, disponible a la regió Trinacional.

Entitats finançadores

Comparte este post

También te puede interesar

Mercat del llibre solidari

Document de presentació Un llibre, llavor de solidaritat PRESENTACIÓ Escoles Solidàries és una ONGD valenciana que ve treballant per vol promoure la transformació de les

Llegir més »