cefac1

“Establecimiento del Centro Trinacional de Formación para la Agricultura Ecológica y la Adaptación al Cambio Climático”

Ubicació: Municipi de Candelaria de la Frontera, El Salvador

Data inici: 01/07/2021                    
Data Finalització: 30/12/2022
Import: 107.430,32 €
Finançat per:
Financiat per: Ajuntament de Sagunt: 27.427,37 €
Ajuntament d’Alzira: 12.730,00 €
Ajuntament d’Elx: 26.500 €
Escoles Solidàries: 8.115,78 €
Aportació de beneficiaris i Trinacional: 8.921,67 €
Aportació Local i altres entitats públiques: 23.735,50 €

Població beneficiària:

– Directes: 400 agricultors/es anuals de Guatemala, El Salvador i Hondures.
– Indirectes: Dues mil persones pertanyents a 400 famílies rurals de la regió Trifinio.
– Municipis: 26 municipis, de Guatemala, Hondures i El Salvador.

Objectius Desenvolupament Sostenible

CEFACC 2021-2022 Construcció, dotació de mobiliari i oferta formativa en Agricultura Agroecològica i Adaptació al Canvi Climàtic. Amb el finançament dels Ajuntaments de Sagunt, Alzira i Elx

Descripció del projecte:

Per superar les bretxes històriques existents entre les oportunitats per al desenvolupament equitatiu i igualitari a la població i l’accés al coneixement, la Mancomunitat Trinacional ha establert des de l’any 2017, la Finca Escola Trinacional de Formació i Producció Agroecològica a la localitat de Candelaria de la Frontera, d’El Salvador, per mitjà de la qual ha pogut facilitar coneixements a agricultors i grups de joves, que han aprés noves tècniques de producció agroecològica. No obstant això, a les actuals instal·lacions de la Finca Escola no hi ha infraestructura i eines, que permeten impartir una formació adaptada a les noves necessitats, cosa que inclou equips informàtics i connexió a internet per a la formació en línia i espais per a l’allotjament i manutenció dels participants en els processos de formació presencial més perllongada a la durada d’una sola jornada.

A més, durant el darrer any i mig, s’han incrementat les dificultats per al desenvolupament dels serveis de formació o capacitació «No Formal» a les zones rurals al Trifini Centreamericà, provocat principalment per l’aprofundiment de la crisi sanitària generada pel COVID -19; cosa que ha ampliat la bretxa social a la regió.

En aquest context, per mitjà d’aquest projecte i el suport dels ajuntaments de Sagunt, Alzira i Elx, a través de les subvencions a Cooperació al desenvolupament, es contribuirà amb la millora i increment del coneixement de la població rural, sobretot de famílies que es dediquen a la producció agrícola, joves en demanda de treball i dones cap de família, respecte a la producció sota principis agroecològics, amigables amb l’ambient, per mitjà de l’execució de les accions següents:

i) Establiment del Centre Trinacional de Formació per a la Promoció de l’Agricultura Agroecològica i l’Adaptació al Canvi Climàtic (CEFACC); i,ii) Oferta de serveis de formació per promoure l’agricultura agroecològica i l’adaptació al canvi climàtic, disponible a la regió Trinacional.

Entitats finançadores

Comparte este post

También te puede interesar