Historia de Escoles Solidàries

Des de que un grup de persones començarà aquest camí  en 1998, portem més de 22 anys treballant en promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l’educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, per tal de contribuir a un desenvolupament més humà, tant a la Comunitat Valenciana com a països com Nicaragua i Guatemala.

A 1998, Un grup de persones comencen a treballar com a voluntaris al si del Fons Valencià per la Solidaritat, col·laborant en el Programa “Nosaltres serem la seua veu”. En aquesta ocasió i després de l’estadia en alguns països de Centreamèrica, decideixen començar a col·laborar des de l’àmbit educatiu i aglutinant a una sèrie de centres educatius de la comarca de la Vall d’Albaida. Poc a poc es va anar constituint una xarxa d’Escoles Solidàries.

Aquesta activitat comença a desenvolupar-se en escoles de Nicaragua, de la zona de Boaco per deu anys.

A 2009 i finalitzat el temps de col·laboració en el Fons Valencià per la Solidaritat, els centres educatius es plantejaren, com Escoles Solidàries, integrar-se en la ONG Educació sense Fronteres. Aquesta relació durà fins a 2009.

 De nou, i a la vista de la situació, la xarxa de centres educatius integrats en Escoles Solidàries decideixen constituir l’ONGD Escoles Solidàries. 

A partir d’aquest moment  es comença a treballar, des del voluntariat, per dur a terme la Missió i Visió definides en els Estatuts de l’Associació. És un moment de consolidació de la nostra Associació, amb un treball ardu donat la condicionalitat de persones voluntàries.

Finalitzat el temps d’acompanyament a l’ONG Adeils de Nicaragua , es decideix continuar l’acompanyament amb l’ONG Associació d’Educadors Noroccidentals, AEN, del municipi d’Ixcán, Quiché. Es treballà amb deu comunitats de les existents al municipi, finalitzant aquest acompanyament al 2019, en que es decideix contactar amb l’associació DARE de la comunitat Entre Rios, del municipi de Sayaxché, El Petén, Guatemala. 

A 2020, finalitzat un període de deu anys amb l’Associació AEN, s’inicia els contactes  amb la “Mancomunidad Trinacional Fronteriza del Rio Lempa, MTFRL”. Escoles Solidàries decideix establir un acompanyament amb aquesta Entitat, realitzant inicialment un diagnòstic educatiu de la zona,, per a posteriorment elaborar la línia base i definir les col·laboracions d’Escoles Solidàries.