El projecte titulat: Formació docent sobre el Rol de la Polítiques Públiques per a promoure la Cultura de Pau i Convivència Ciutadana”,  ha segut finançat per l’Ajuntament de Torrent de la Comunitat Autònoma de València, Espanya.
El projecte ha sigut executat de manera conjunta entre l’ONGD, Escoles Solidàries i la Mancomunitat Trinacional Fronterera Riu Lempa (MTFRL), i es va desenvolupar en els mesos de novembre i desembre en el Municipi de la Palma, Chalatenango, El Salvador, en el qual van participar 30 docents dels municipis de La Labor, Sinuapa, Ocotepeque, Sant Marcos, Llucana i Sensenti per la Republica d’Hondures; del Municipi de San Francisco Morazán per la Republica de San Salvador i Esquipulas, Sant Joan Ermita per la Republica de Guatemala del Trifini Centreamericà
El procés de Formació docent sobre el Rol de la Polítiques Públiques per a promoure la Cultura de Pau i Convivència Ciutadana té com a objectiu promoure la formació docent en temes de summa importància com ho és la cultura de pau, gènere i valors per a la ciutadania activa, que responen a la demanda de reaprendre i on el docent es converteix en agent de canvi multiplicador en les seues comunitats.
Tenint en compte que els docents de la regió tenen limitacions en el seu quefer educatiu i en espais de formació, no obstant això, aquest procés de formació va permetre visualitzar l’educació per a la pau com un tema transversal aplicable en diferents àrees i moments de l’aprenentatge, on s’articula i harmonitza l’acció educativa per a dignificar la vida. Els temes de Cultura de Pau, Prevenció de la violència contra la dona, drets humans són tan imprescindibles perquè l’ésser humà harmonitze amb la vida i adquirisca un equilibri emocional. Per aquesta raó, han de formar part del procés d’ensenyament-aprenentatge de cada àrea curricular i mobilitzar l’acció educativa.
En aquest sentit, s’ha prioritzat les noves exigències que es fan en l’educació i les quals obliguen a buscar estratègies, on els educadors han de replantejar-se els mètodes d’impartir d’ensenyament, promovent la tolerància a la diversitat, transformar els conflictes i comprendre’ls per a solucionar-los d’una manera mes positiva, deixant d’un costat tots els actes de discriminació.
Després de dos mesos d’haver realitzat el procés de formació, es va aconseguir la participació de docents en el desenvolupament del taller amb un enfocament de Cultura de pau, Prevenció de violència contra la dona, drets humans iniciant el procés de sensibilització en el docent. D’igual forma s’aborde un tema de summa importància com ho és la creació de la Xarxa Trinacional d’Escoles Solidàries com a eina de reflexió per a compartir experiències educatives i el desenvolupament d’activitats avaluatives, sistematització, aplicació i difusió de coneixement en benefici de la comunitat educativa i els permeta als docents convertir-se en agents de canvi per a la reforma de l’ensenyament.