21

L’Ajuntament d’Elx financia l’equipament amb tecnologia de producció d’energia neta i/o calfament d’aigua per al seu ús en el CEFACC

Projecte: L'Ajuntament d'Elx finança l'equipament amb tecnologia de producció d'energia neta i/o calfament d'aigua per al seu ús en el CEFACC.

Municipi: Candelaria de la Frontera, El Salvador

Data inici: 01/07/2022                     Data Finalització: 31/12/2022

Import: 37.000,00 €

Financiat per:
Ajuntament d’Elx: 14.000,00 €
Aportació de beneficiaris i Trinacional: 5.500,00 €
Aportació altres entitats internacionals: 15.000,00 €
Aportació d’Escoles Solidàries: 2.500,00€

 Població beneficiària:

Directes: 200 agricultors/es anuals de Guatemala, El Salvador i Hondures.
– Indirectes: Dos mil persones pertanyents a 200 famílies rurals de la regió Trifinio.
– Municipis: 26 municipis, de Guatemala, Hondures i El Salvador.

 

Descripció del projecte

El projecte respon d’una banda, a dotar d’equipament i eco tecnologies al CEFACC “Centre Trinacional de Formació per a l’Agricultura Agroecològica i l’Adaptació al Canvi
Climàtic (CEFACC)”, per mitjà dels quals es permeti comptar amb mitjans per a l’ús de les tecnologies de captura, aprofitament uso racional d’aigua, així com de tecnologies de
producció d’energies netes per a la producció d’energia i l’escalfament d’aigua.
D’altra banda, respon a millorar els coneixements d’agricultors/as i grups de joves (de tots dos sexes), relacionats amb l’aplicació de bones pràctiques de producció agroecològiques, l’establiment de sistemes agroforestals, el maneig sostenible de sòls, l’aprofitament i producció d’energies netes i l’ús eficient de l’aigua. L’anterior respon al dèficit de coneixements que aquesta població presenta entorn de la producció agrícola i a l’ús de tecnologies amigables amb l’ambient, de manera sostenible.
En la Finca Escola es promouen tècniques i bones pràctiques de producció agroecològiques, que permeten una agricultura amigable amb l’ambient, i una producció d’aliments sans; així com  l’ús de tecnologies de collita, aprofitament d’aigua i producció d’energies netes.
El repte per a la Mancomunitat Trinacional és adequar conceptual i metodològicament la “Intervenció Educativa No Formal dirigida als productors/as”, organitzant una oferta de formació adequada de part del CEFACC, organitzant la participació activa d’agricultors, agricultores, joves (homes i dones), líders i lideresses comunitàries, perquè participin d’aquest  espai de formació/capacitació “No Formal”, per a l’increment dels seus coneixements orientats a millorar la producció agrícola, aplicant bones pràctiques de producció agroecològica, l’aprofitament i captura d’aigua i la producció d’energies netes, amb la finalitat d’atendre   aproximadament 200 agricultors anuals, entre dones (30%), joves (30%) i la resta homes (40%). El CEFACC, consistirà i estarà dotat de:
i) Una oferta de Formació/Capacitació, orientada a la producció agrícola sota principis agroecològics, a la captura, collita i maneig d’aigües i a la producció d’energies netes, amb una definició de continguts clara, orientada als següents públics meta:
i) dones; ii) homes; i, iii) joves (De tots dos sexes).
ii) Un Centre de Formació per a la promoció de l’agricultura agroecològica i l’adaptació al canvi  climàtic (CEFACC) construït amb tova sisme resistent (Adobe millorat), produïts amb materials locals. En CEFACC consta d’un saló de capacitació, un menjador i
cinc dormitoris amb capacitat per a albergar a 20 persones per dia. El CEFACC estarà dotat de:
a. Un sistema de generació d’energia solar, per mitjà de panells fotovoltaics, per a proveir d’energia  el saló de capacitació, la cuina i els dormitoris.
b. Un sistema d’escalfament solar de l’aigua, per a proveir els dormitoris.
c. Un sistema de maneig sostenible d’aigües (pluges i residuals), les quals serviran per a ser reaprofitades en les activitats productives i jardineria del CEFACC mateix, com de la Finca Escola Agroecològica.

d. Saló de capacitació dotat amb equips necessaris per a la realització de formacions presencials i en línia per a això serà dotat d’internet i serveis de comunicació digital, així com  d’equip de còmput i multimèdia (Computadora fixa, canonera i equip multimèdia).
e. Cuina – Menjador i 5 dormitoris, dotats de mobiliari i equip necessaris per a poder allotjar a 20 persones de manera simultània.

Entitats finançadores

Comparte este post

También te puede interesar