CONVOCATÒRIA CONJUNTA AMB LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

TRIPTICO-PIEE-2020-LA-RIBERA

XV PIEE 2020

Perquè...

… ens agrada un altre món i sabem que es podrà aconseguir amb l’educació.
… un altre món és possible i som conscients que tots tenim la responsabilitat d’aconseguir-ho.
… tenim el deure de compartir, trencant qualsevol frontera.
… necessitem eines que ens ajuden a reorientar els valors de les nostres vides.

Escoles Solidàries, vol...

a) Facilitar una eina educativa en valors i solidaritat.
b) Enfortir en la societat, la consciència de la
interdependència Nord-Sud.
c) Potenciar actituds de comprensió, solidaritat i consciència ètica de ciutadania.
d) Apropar vitalment el coneixement d’altres pobles i cultures.
e) Divulgar les possibilitats que ofereix “Escoles Solidàries”

PRIMERA FASE

Amb una durada de 100 hores. És una
fase de descobriments i aproximació a la realitat del Sud-Nord, a les persones amb les quals es va a compartir l’experiència i a la pròpia realitat personal i social, a través de:
– Lectura i anàlisi de documentació.
– Un curs-convivència en set sessions.
– Per estudiar i tractar de: Solidaritat i Educació, el Desenvolupament i la interdependència Nord-Sud, la  Cooperació Oficial i la Descentralitzada, Cooperació i Gènere, Sostenibilitat, els reptes de la Immigració,

Pobresa i Salut, la realitat actual d’Amèrica
Central, l’Ètica del voluntariat.
– Amb persones expertes, voluntàries i professorat universitar

SEGONA FASE

És requisit haver superat la fase I.
Consta d’un mes de convivència amb comunitats de Guatemala,  entre el 15 de juliol i el 15 d’agost aproximadament, en el que:
– Es viurà amb famílies de zones rurals participant en els seus quefers, costums i compartint
experiències educatives.
– Es compartirà amb ells, experiències i projectes, coneixent els seus centres educatius.

TERCERA FASE

Continuar l’experiència viscuda en el teu entorn, el teu municipi i en Escoles Solidàries.

Testimonis de participants en el PIEE XIV de 2019

Testimoni d'estefania

testimoni de carmen

testimoni d'elena

CONCHI I FRANCISCO

CONCHI I MARINA

FRANCISCO

DIEGO

TESTIMONI FAMILIAR

TESTIMONI

Algunes fotografies del PIEE XIV de 2019