Exàmens de vista

Programa d’educació inclusiva

Programa d'Educació Inclusiva (PEI)

“A veces me siento la mujer más desdichada, porque tengo dos hijos con discapacidad, ellos son gemelos y me ha costado bastante con los tratamientos, soy de escasos recursos económicos y quisiera hacer  todo por ellos pero lamentablemente no tengo la capacidad, porque mi esposo no me ayuda. Me ha dejado toda la responsabilidad del cuidado.

Realmente lo que me motiva son los talleres que desarrolla la AEN, porque me ayuda a fortalecer y seguir luchado por ellos. Ahora ya salgo de la casa y participo, aunque a mi esposo no le gusta.  Agradezco a la AEN por brindar su granito de arena y darme una silla de rueda que permitirá sacar a mi hijo de la casa. Para el próximo año voy a mandar a mi hijo a la escuela, y vamos a tener que hablar con los niños de la escuela para que lo respeten”.

 Juliana Xol madre de familia de dos niños con discapacidad de la comunidad de Victoria 20 de enero, Ixcán, Guatemala.

Objectius del projecte.

L’objectiu general que plantegem en el projecte: “Promoure en Ixcán des del sistema educatiu i amb la participació d’autoritats, docents, famílies i la comunitat en general, l’atenció a l’alumnat amb capacitats diferents, perquè aconsegueixen el seu millor desenvolupament i la seua integració plena en la societat, valorant així els seus drets com a éssers humans”

Objectius estratègics

  • Continuar en la formació de les famílies afectades, reforçant la seua autoestima, capacitant-les en els processos d’atenció a les seues filles i fills i enfortint la seua xarxa d’acte organització en defensa dels seus drets i suport emocional.
  • Continuar amb el diagnòstic més precís als/as xiquets/as ja identificades amb necessitats educatives especials per a recolzar-les econòmicament en tant que sigui possible, en els tractaments que precisen les seues filles i fills i dotar-los de recursos per a iniciar micro-emprendimiento productiu que ajude a generar ingressos a la família.
  • Impulsar, -entre les famílies, docents, autoritats educatives, sanitàries i municipals, i a nivell social en general-, el reconeixement efectiu del dret i els beneficis que reporta l’atenció en els àmbits regulars a tots els xiquets, xiquetes i joves, amb la consideració de les seues diferències físiques, psíquiques, socials, intel·lectuals i ètniques.
  • Continuar prestant assistència a la formació en educació inclusiva al professorat en servei, complementada amb el respectiu monitoreo, per a millorar l’ensenyament-aprenentatge dels NNEE.
  • Ampliar la coordinació i millorar la capacitat de gestió d’AEN a nivell local i nacional, amb entitats afins, en llaures per l’educació inclusiva en Ixcán.

Localització del Projecte a Ixcan, Guatemala

Institucions què han financiat el programa

El finançament ha segut de 7.127,64 € de l’Ajuntament d’Ontinyent i de 1.500€ de l’Ajuntament de Bocairent.

Beneficiaris directes

– 122 xiquets i adolescents entre 3 a 17 anys d’edat, diagnosticats en 2015, seran considerats com a subjectes directes del projecte, dels quals rebran una atenció especial tant formació, teràpia, tractament mèdic i dotació d’equip i altres recursos per a elevar el seu aprenentatge escolar.
– Es continuarà el tractament mèdic a 25 xiquets amb problemes visuals, que van ser atesos des del 2015 i 2016.
– Així mateix es continuarà acompanyament de 20 xiquets que van rebre atenció auditiva en 2015 i 2016.
– 7 persones que van rebre cadires de rodes.
– Més altres 5 nous casos de qualsevol tipus de discapacitat.
– 50 docents de diferents escoles rebran el monitoreig per part del personal d’AEN i de l’Oficina d’Educació Especial d’Ixcán, i depenent dels informes, es dotarà de material didàctic per a alguns.
– Sota un nou disseny de Diplomat d’Educació Inclusiva, tercera Fase, i amb fons de 4 parts (Municipalitat, AEN, docents i comissió PEI) s’organitzarà i s’implementarà la formació amb una mitjana de 50 docents.
– 10 llogarets i 20 escoles del Programa d’Escoles Solidàries d’Ixcán, on es realitzaren activitats educatives.
– Acompanyament i sensibilització a 122 pares de família de xiquets amb Necessitats Especials.
Beneficiaris indirectes:
– Les organitzacions i institucions locals amb els qui es coordina activitats del programa: Municipalitat d’Ixcán, COMUDI, Àrea de salut, MINEDUC, DIGEESP, EFPEM-USAC, PDH i uns altres.
– Les autoritats educatives i de desenvolupament de les comunitats del PES.
– La regió d’Ixcán mentre que el model i la tasca serviran com a referent real susceptible d’anar replicant-se gradualment en altres comunitats, municipis a nivell nacional.

Comparte este post

También te puede interesar