Membres de l’ONGD Escoles Solidàries visitaren l’IES Beatriu Fajardo per exposar al professorat què és, que fa, com funciona, … la nostra ONGD.
El professorat de l’IES va estar interessat a formar part de la Xarxa de Comunitats Educatives Solidàries (XarCES), puix a l’Institut ja ve treballant-se al llarg dels cursos en el treball en valors i entre ells el de la solidaritat.
Es convidà al claustre a formar part de la xarxa i continuar treballant per canviar la nostra societat per construir un món més just.