sostre

Sostre de l’escola de Nueva Jerusalem

Canvi del sostre de l’Escola Oficial Rural Mixta aldeaNuevaJerusalém”, Ixcán,Quic.

Organització social de contrapart:
AEN (Associació d’Educadors Nord-occidentals.

Període d’execució:
Deu setmanes (a partir de la comunicació del finançament)

Pressupost: 7.334,96 € (Adequat a la paritat euro-quetzal actual)

Justificació: 

L’escola existent va ser construïda en 1986. Com a conseqüència de les pluges i del grau d’humitat existent, la fusta i el sostre ( de làmina de zinc) no estan en bones condicions, el que fa que hi haja goteres (la làmina es podreix) i les tempestes existents en la zona en època de pluges puguen fer que s’embole el sostre.

Beneficiaris:

Aquest projecte beneficiarà a 60 alumnes d’infantil i primària que formen part de la comunitat integrada per 46 famílies amb un total de 276 persones, de les que 150 són dones i 126 homens. Hi ha un 50% d’orige Kaqchiquel, un 10 % d’orige Quiché i el 40 % ladino.

Descripció:

El projecte s’executarà en la comunitat de “Nueva Jerusalem”, aquesta es troba a set quilòmetres de la capçalera municipal de Ixcán, departament de Quiché.  Va ser fundada l’any d’1,981 en ple conflicte armat intern.
El projecte consisteix en el canvi total del sostre de l’escola, la qual cosa requereix de: llevar tota la làmina de zinc, la fusta de les costaneres, la fusta de les tisores i les taules que protegeixen les puntes de les tisores i les costaneres. Per a aquest tipus de treball es necessitarà de mà d’obra qualificada. La mà d’obra no qualificada serà una aportació comunitària i estarà subjecte al que diga la persona que dirigeix el projecte.
La làmina que s’instal·larà en l’escola és del tipus làmina teula per ser de gruixut calibre i perquè a més és la més duradera. Raó per la qual el seu cost és elevat, per la seua perdurabilitat i duresa.
Es té planificat fer l’estructura del cassetó amb costaneres de metall galvanitzat, açò es fa amb la finalitat de que l’estructura dure molt més temps, a més amb açò protegeix una bona part de bosc, ja que actualment la desforestació és un tema que s’ha de tractar de bona manera.
Els capots són del tipus teula, material de metall zinc, millors que els altres capots de làmina galvanitzada de calibre 0.28mm.
L’escola que es va a canviar el sostre té una longitud de 28 metres de llarg per 9 metres d’ample.

Ací figuraran els compromisos d’aportacions econòmiques que els particulars o comunitats educatives indiquen.


IES Doctor Faustí Barberà d’Alaqüàs                   390,87 €

Famílies CEIP Baladre de Picanya                            85,00 €

Ajuntament de Picanya                                      5.890,25 €

Comunitat de Nueva Jerusalem i AEN                  968,84 €

5.890,25

Comparte este post

También te puede interesar