16 gener 2016: V Jornades d’Intercanvi d’Experiències Educatives

A les 9 hores en Xàtiva

Lloc: CEIP Gozalbes Vera Acadèmic Maravall, 8 (Xàtiva)

Hora d’inici: 9:00 h.

Hora de fin: 19:00 h.

Entitat: Escoles Solidàries

L’ ONGd Escoles Solidàries organitza les V Jornades d’Intercanvi d’Experiències Educatives per tal d’exposar algunes de les experiències que els centres educatius que formen part de la Xarxa de Comunitats Educatives Solidàries (XarCES) han realitzat referides a l’educació per la solidaritat.

Aquestes jornades son GRATUÏTES estan obertes a tot el professorat docent i a les famílies en general. Per confirmar la participació cal enviar la fitxa d’inscripció a escoles@escolessolidaries.org  Aquelles persones que estiguen interessades en quedar-se a dinar cal avisar prèviament per a fer una previsió.  La  jornada serà reconeguda amb 8 hores per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (Resolució de 30 de juny de 2015, DOGV 7569) al personal establert en l’article 4.2 de l’Orde 65/2012, de 26 d’octubre.

Fitxa inscripció:

Fullet de la Jornada