Carta d’adhesió del Centre

Quines accions podem fer al nostre centre:

Propostes de treball de XarCES per al curs 2015/16.

Es van presentar les propostes de treball que sintetitzaríem:

·         Fer una Comissió de Solidaritat al Centre on no la hi haja.

·         “Fem Teatre”: Escriure, adaptar, realitzar teatre com a joc d’equip inclusiu i solidari. O intercanviar les dramatitzacions en valors que estan fent-se als centres educatius. Conèixer les experiències d’altres centres de XarCES.

·         Fer possible el seguiment en la IV fase del Programa d’Educació Inclusiva a Ixcan, Guatemala (PEI) per a l’any 2015/2016.

·         En la nostra Comunitat consistiria en poder presentar a la nostra societat, especialment a la relacionada amb alumnat amb necessitat educatives especials, d’aquests realitat  en Guatemala, i en concret a la zona d’Ixcan.

·         Utilitzar la web d’ES per presentar aquelles experiències que realitzem als centres educatius i comunitats educatives, com un intercanvi d’experiències amb els companys de Guatemala.

·         Possibilitar les exposicions que tenim a l’abast.

·         Realitzar una jornada d’intercanvis educatius,  per al dia 7 de novembre, on presentàrem aquelles experiències que volem compartir.

·         Continuar amb la campanya de beques i més que res a l’entrada als centres del nou alumnat de 3 anys.

A més de totes les que tradicionalment venim realitzant i que figuren a la pàg. web

Què està fent ESCOLES SOLIDÀRIES ?

A més de les activitats escolars en el marc de XarCES  i de la nostra participació  en diferents campanyes i “Trobades” (Pobresa Zero, SAME, jornades, etc),  en estos sis anys de funcionament que portem com ONGD de ple dret, ES ha executat els següents projectes concrets en l’àmbit de la Cooperació internacional i educació per al desenrotllament:

Directament:

– Cursos bàsics de formació del professorat en “Cooperació i Educació”

– Campanyes escolars de sensibilització: contra la pobresa, setmanes mundials per l’educació, Trobades d’escoles , jornades solidàries…

– Deu edicions del  PIEE (Programa d’intercanvis d’experiències educatives)

– Escola d’Acollida a Sagunt.

– Realització d’exposicions i unitats didàctiques.

– Campanyes i activitats per recollir recursos.

Junt a la contrapart guatemalenca AEN  (Asociación de Educadores Noroccidentales)

– Enfortiment del PES (Programa d’Escoles Solidàries) i del PEI (Programa d’educació Inclusiva)a Guatemala.

– Formació del professorat en educació inclusiva.

– Programa de Beques de secundària a Guatemala.

– Cuines Escolars en diferents comunitats.

– Reparació de sostres de les escoles junt a les comunitats educatives.

– Horts escolars.

– Ampliació de l’escola en Punto Chico.

– Programes de Salut i educació  Mediambiental.

– Projecte d’emergència.

En agrupació:

Amb la Universitat: Un curs de formació amb la Càtedra de la UNESCO .

Amb Escola Valenciana: Campanyes “Un € llavor de solidaritat”

Amb Noves Sendes:  Enfortiment d’AEN.

En col·laboració:

– Projecte Watán, amb la Fundació de la Universitat de València (Fase II,  III i IV)

– Cooperació al desenrotllament en l’àrea d’optometria i oftalmologia ( Fundació Universitat de València)

– Col·laboració amb l’Escola d’Acollida d’AESCO i amb els Tallers de pràctica  lingüística del CEIMIGRA

– Buscant a Waslala.

Entitats i persones que ho fan possible i col·laboren:

          Donants de beques: mares, pares, entitats i persones anònimes.

          Comunitats educatives.

          Formadors que aporten el seu saber.

          Voluntariat.

          Ajuntaments: Bocairent, Ontinyent, Picanya, Sagunt, Alaquàs

          Caixa Popular.

          Universitat de València.

          Escola Valenciana.