En este momento estás viendo Xarxa ENCLAU. Oferta de treball

Xarxa ENCLAU. Oferta de treball

Oferta de treball tècnic o tècnica en gestió de projectes.

Lloc oferit: tècnic o tècnica en gestió de projectes.

S’ofereix contracte laboral de sis mesos amb possibilitat de pròrroga d’un any amb el període de prova preceptiu segons Conveni.

Jornada oferida: 20 hores setmanals prestades de Dilluns a Divendres en Matins. Flexibilitat i disposició per a assistència a jornades o esdeveniments en horari de vesprada
o dissabtes.


Salari segons Conveni d’Entitats d’Acció Social.

Funcions:

  • Executar el Pla Anual de l’entitat.
  • Gestió econòmica, fiscal i administrativa de l’entitat.
  • Suport tècnic a la Secretaria i Junta Directiva.
  • Preparació-Gestió de projectes davant Administracions Públiques.
  • Planificació i Implementació de projectes.
  • Comunicació interna de l’entitat.
  • Altres accions que es determinen

Qui som Enclau?

Enclau és grup d’organitzacions socials valencianes, de la qual Escoles Solidàries forma part, que compartim la voluntat de promoure un finançament ètic i responsable.

Volem aconseguir un sistema socioeconòmic més just a través de la promoció i gestió de finances alternatives, ètiques i solidàries a la Comunitat Valenciana per mitjà del treball en xarxa de les persones i les organitzacions.

Remisió de currículums: info@enclau.org

Data de recepció: fins el 30 de novembre de 2020.