En este momento estás viendo Gràcies a Caixa Popular es podrà traduir els materials didàctics a la llengua Ch’ortí’ en la zona del Trifinio.

Gràcies a Caixa Popular es podrà traduir els materials didàctics a la llengua Ch’ortí’ en la zona del Trifinio.

Gràcies a la campanya ‘Un dia de Salari’ de Caixa Popular, l’associació Escoles Solidàries ha obtingut 5.000€ per al seu projecte de traducció de la cartilla d’alfabetització per a la seguretat alimentària, per a les persones adultes a la llengua Ch’ortí’ en la zona del Trifinio Centreamericà.