Mercat del llibre solidari

  • Autor de la entrada:
  • Categoría de la entrada:Recursos

Document de presentació

Un llibre, llavor de solidaritat

PRESENTACIÓ

Escoles Solidàries és una ONGD valenciana que ve treballant per vol promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l’educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, per tal de contribuir a un desenvolupament més humà.

En aquesta tasca ens sentim compromesos amb altres persones i territoris, per tal de millorar les condicions educatives de xiquets i xiquetes que no tenen els elements necessaris per a la seua formació com a persones.

Aquestes persones viuen en una zona de Centreamèrica que es coneix com Trifinio, que comprèn un territori de Hondures, Guatemala i El Salvador.

LA SITUACIÓ 

Parlem d’una zona rural on les escoles son majoritàriament multi grau, i on les carències materials, de professorat i d’infraestructures és el més existeix.

L’OBJECTIU

Dotar de biblioteques escolar o d’aula a onze escoles rurals, amb un total de 1.057alumnes, sent 520 dones i 537 homes, per al foment de la lectura.

EL PROJECTE

Realització d’una campanya d’aportacions econòmiques per part de l ‘alumnat per a l’adquisició de llibres i armaris per a les onze escoles.

Es pot realitzar amb l’aportació d’un euro i amb l’entrega d’un marca pàgines representatiu d’un llibre a adquirir en el país.

També es pot organitzar un mercadet de llibres, on l’alumnat pot aportar llibres en bones condicions que te a casa, i es poden vendre tots a un preu determinat.

Finalitzada la campanya “un llibre, llavor de solidaritat” l’import recaptat s’ingressaria al compte d’Escoles Solidàries indicant expressament “Un llibre, llavor de solidaritat”.

Amb l’import total es comprarien llibres i prestatgeries a les escoles de la zona.

Junt a aquesta campanya s’oferiria al professorat dels nostres centres un curs de vint hores d’animació a la lectura.

  • No es poden aportar llibres per enviar ja que els costos d’enviament son costosos, amés els nostres llibres estan ambientats amb una realitat diferent a les de les persones que habiten en aquesta zona.
  • Important comunicar al correu d’Escoles Solidàries la participació en aquesta campanya.