Mercat del llibre solidari

  • Autor de la entrada:
  • Categoría de la entrada:Recursos

Document de presentació

Un llibre, llavor de solidaritat

PRESENTACIÓ

Escoles Solidàries és una ONGD valenciana que ve treballant per vol promoure la transformació de les comunitats educatives, fomentant l’educació en valors solidaris i compartint coneixements, experiències i recursos, per tal de contribuir a un desenvolupament més humà.

En aquesta tasca ens sentim compromesos amb altres persones i territoris, per tal de millorar les condicions educatives de xiquets i xiquetes que no tenen els elements necessaris per a la seua formació com a persones.

Aquestes persones viuen en una zona de Centreamèrica que es coneix com Trifinio, que comprèn un territori de Hondures, Guatemala i El Salvador.

LA SITUACIÓ 

Parlem d’una zona rural on les escoles son majoritàriament multi grau, i on les carències materials, de professorat i d’infraestructures és el més existeix.

L’OBJECTIU

Dotar de biblioteques escolar o d’aula a onze escoles rurals, amb un total de 1.057alumnes, sent 520 dones i 537 homes, per al foment de la lectura.

EL PROJECTE

Realització d’una campanya d’aportacions econòmiques per part de l ‘alumnat per a l’adquisició de llibres i armaris per a les onze escoles.

Es pot realitzar amb l’aportació d’un euro i amb l’entrega d’un marca pàgines representatiu d’un llibre a adquirir en el país.

També es pot organitzar un mercadet de llibres, on l’alumnat pot aportar llibres en bones condicions que te a casa, i es poden vendre tots a un preu determinat.

Finalitzada la campanya “un llibre, llavor de solidaritat” l’import recaptat s’ingressaria al compte d’Escoles Solidàries indicant expressament “Un llibre, llavor de solidaritat”.

Amb l’import total es comprarien llibres i prestatgeries a les escoles de la zona.

Junt a aquesta campanya s’oferiria al professorat dels nostres centres un curs de vint hores d’animació a la lectura.

  • No es poden aportar llibres per enviar ja que els costos d’enviament son costosos, amés els nostres llibres estan ambientats amb una realitat diferent a les de les persones que habiten en aquesta zona.
  • Important comunicar al correu d’Escoles Solidàries la participació en aquesta campanya.


Carta a les famílies

Un any més ens dirigim a les nostres famílies per a realitzar una crida a la seua generositat i posar en marxa el projecte “Un llibre labor de solidaritat”. Per això sol·licitem la seua col·laboració en la recaptació de fons destinats a les escoles rurals de la zona centreamericana de Guatemala, Hondures i El Salvador. Amb aquesta iniciativa volem promoure la lectura en tots els nivells escolars al mateix temps que desenvolupem l’esperit solidari dels nostres alumnes.

El «Mercat Solidari” tindrà lloc, si no hi ha cap imprevist, el xxx. Però això no serà possible sense la seua col·laboració. El que proposem és que les famílies ens facen arribar a través dels seus fills algun llibre que estimen oportú donar a aquesta fira solidària. Poden ser llibres infantils i juvenils. El preu simbòlic obtingut de la venda constituirà el nou ingrés que farem a la ONGD Escoles Solidàries, constituïda com a associació independent, laica i sense ànim de lucre, integrada per persones que volen participar de manera activa i altruista en l’enorme repte d’aconseguir un món més just i solidari, en el qual prevalguen els valors de l’equitat, la democràcia i el respecte a la diversitat.

Creada en 2009 per un grup de professionals de l’educació provinent dels moviments de renovació pedagògica, estan orientats a ser una forma d’expressió de la societat civil activa i organitzada, en la defensa i promoció d’unes relacions més justes entre els pobles i les persones, compartint la convicció que l’educació és, a més d’una necessitat bàsica, un dret humà fonamental i la clau per a la transformació social. Treballem en xarxa amb altres organitzacions per a promoure el dret a una educació de qualitat per a totes les persones, perquè considerem que sumar sinergies és la millor manera d’afrontar els reptes actuals derivats de la injustícia i la desigualtat. També és una resposta necessària al context mundial de globalització en què ens trobem si volem tindre vertader impacte en la transformació de les causes que generen la pobresa.

 Per a les famílies que decidisquen donar-nos els llibres de lectura, el procediment és senzill: a través dels tutors dels seus fills.

Donem les gràcies per endavant a tots els que formem part de la Comunitat escolar i els animem a fer espai en les seues prestatgeries fent-nos arribar quantes donacions vulguen. Comptem amb la seua implicació i participació entusiasta en el projecte, de la mateixa manera que esperem les seues idees per a millorar-lo en posteriors convocatòries. Ja saben que estan tots convidats i els esperem a compartir amb nosaltres aqueix dia.