Per treballar l’emigració a l’aula

Materials per poder treballar el tema de l’emigració a les aules

http://macoca.org/e-de-emigracion