En este momento estás viendo Oferta de treball Tècnic/a Coordinador/a

Oferta de treball Tècnic/a Coordinador/a

Tècnic/a de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global

 

Perfil requerit

Escoles Solidàries necessita incorporar una persona com a tècnica en la nostra seu, obrint un procés de selecció de candidatures exclusivament mitjançant l’enviament de currículums al correu electrònic escoles@escolessolidaries.org indicant «Currículum Tècnica/ic» en l’assumpte de l’email, sent posteriorment entrevista en les persones seleccionades.

A més dels requisits que a continuació s’exposen, la persona candidata ha d’assumir plenament la Missió, Visió i Valors d’Escoles Solidàries (consultar en escolessolidaries.org).

 

Formació – coneixements:

Es busca una persona amb iniciativa i capacitat de planificació i organització que responga al següent perfil:

 •  Estudis grau mitjà i/o superior. Es valoraran especialitzacions complementàries en cooperació internacional, educació per al desenvolupament, gènere i desenvolupament, pobles originaris i drets humans.
 • Experiència en la gestió de projectes amb finançament públic de la Comunitat Valenciana en matèria d’Educació per al Desenvolupament (Execució i justificació tècnica) mínim d’2 any, així com de Cooperació Internacional.
 • Elaboración técnica y económica de proyectos para su presentación a convocatorias.
 • Coneixement de la realitat de Centreamèrica.
 • Coneixement de la realitat de la Comunitat Valenciana.
 • Experiència de treball en equip i en coordinació amb altres entitats.
 • Experiència de gestió tècnica i econòmica de projectes d’educació en entitats no lucratives.
 • Experiència i/o coneixements de comunicació social.
 • Capacitat per a organitzar activitats formatives, de sensibilització i comunicació.
 • Habilitats de comunicació orals i escrites en castellà i valencià.
 • Coneixements a nivell d’usuari expert en Ofimàtica (Processadors de text, Fulls de càlcul, Presentacions, etc.) i comunicació remota (Zoom, meet o similars)

Habilitats:

 • Treball en equip i crear equip.
 • Comunicació assertiva i facilitat per a les relacions interpersonals.
 • Capacitat analítica i de resolució de problemes.
 • Redacció de textos i materials educatius.
 • Adaptabilitat, saber prioritzar i maneig de tasques múltiples.
 • Aprenentatge continu i creativitat

 Responsabilitats i funcions:

 • Tècnic/a de l’Àrea d’Educació per al Desenvolupament (àmbits d’educació formal i no formal), dependent de la persona responsable de l’Àrea en la seu. Gestió de subvencions públiques i privades: execució, justificació i avaluació de projectes de EpD.
 • Execució, seguiment i justificació del projecte : XarCes: Xarxa de Comunitats educatives solidàries per al foment de la educació per a la ciutadania global i els Drets Humans. Gestió tècnica i econòmica. Elaboració d’informes segons paràmetres dels donants.
 • Elaboració tècnica i econòmica de projectes per a la seva presentació a convocatòries.
 • Identificació i formulació de noves propostes i presentació als organismes competents. Disseny tècnic i pressupostari.
 • Coordinació i interlocució amb institucions i entitats.
 • Participació i organització en accions pròpies de l’entitat.
 • Coordinació de les activitats a realitzar (veure document annex) amb els membres de la junta de ES responsables del projecte; del treball a realitzar per la dinamitzadora en els centres educatius; seguiment, avaluació i justificació tècnica i financera del projecte.
 • Elaboració tècnica i econòmica de projectes per a la seva presentació a convocatòries.

Condicions Relació laboral:

 • Jornada de 32 hores setmanals, durant 18 mesos.
 • Contracte vinculat a desenvolupament de projecte: XarCes: Xarxa de Comunitats educatives solidàries per al foment de l’educació per a la ciutadanía global i els Drets Humans.
 • Grup 1 del Conveni Col·lectiu Estatal del sector d’acció i intervenció social al qual està acollida l’Entitat.
 • Lloc de treball: Seu de Escoles a Xàtiva combinat amb teletreball. Amb disponibilitat per a viatjar en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i ocasionalment treballar en caps de setmana.
 • Per al projecte es requereix permís de conduir B1 i cotxe propi.
 • Incorporació immediata.

La recepció de currículum es realitzarà fins al 3 de febrer 2024, exclusivament mitjançant correu electrònic. En cas de ser pre seleccionada, es contactarà telefònicament amb les persones candidates per a establir una entrevista.