En este momento estás viendo Escola d’acollida a Sagunt

Escola d’acollida a Sagunt

L’Ajuntament de Sagunt , a través de la regidoria d’educació, du a terme el programa d’Escoles d’Acollida, a través de l’ONG d’Escoles Solidàries.

Aquest programa té les següents característiques:

ESCOLA DE FAMÍLIES: (Sagunt, curs 2022-23)

OBJECTIU: Apropar a les famílies migrants a l’escola mitjançant l’aprenentatge de les llengües, valencià-castellà.

PROCÉS:

 1. Proposar el projecte al Consell Escolar Municipal.
 2. El Consell Escolar Municipal i la regidoria d’Educació difonen el projectes a les AMPES.
 3. S’organitza per col·legis.
 4. Vist-i-plau de la direcció que concreta lloc i horari.
 5. Llistat de mares i pares interessats.
 6. Designació de les mestres jubilades que farien el voluntariat amb les famílies ( és preferible si són del mateix centre).
 7. Presentació del projecte a la ciutadania.
 8. Coordinació: Mario Viche d’Escoles Solidàries i Maria Josep Soriano de la regidoria d’Educació.

PROPOSTA:

.Organització en el centre:

 • Lloc: biblioteca, sala audiovisuals, etc. que no moleste la tasca escolar diària.
  Horari: si és jornada continuada, pel matí i si és discontinua, matí o vesprada.
  Durada: 2 vesprades a la setmana ( pot flexibilitzar-se segons les necessitats o el nombre d’assistents).
  Mestres: preparen les classes segons el nivell o els interessos del grup.
  Alumnat: se’ls demanarà una certa continuïtat.
  Al llarg del curs, poden sorgir altres activitats o propostes entre escoles.